Dahili Tıp Bilimleri
52 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı     

 • Prof.Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU

 

Öğretim Üyeleri

 • Prof.Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ
  Prof.Dr. Selim AYDEMİR
  Prof.Dr. Hüseyin ENGİN
  Prof.Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU
  Prof.Dr. Ali BORAZAN
  Prof.Dr. Şehmus ERTOP
  Yrd.Doç.Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
  Yrd.Doç.Dr. Muammer BİLİCİ
  Yrd.Doç.Dr. Tarık AKAR
  Yrd.Doç.Dr. Yasin ÖZTÜRK
  Yrd.Doç.Dr. Başak DELİKANLI ÇORAKÇI

Araştırma Görevlileri

Arş.Gör.Dr. Gökçen Tuğba ÇEVİK
Arş.Gör.Dr. Müzeyyen ASLANER
Arş.Gör.Dr. Fatma ZOR ACAR
Arş.Gör.Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU
Arş.Gör.Dr. Elif KAHRAMAN
Arş.Gör.Dr. Ayşegül KALYON
Arş.Gör.Dr. Zeynep ÖZDAMAR
Arş.Gör.Dr. Esra DENİZ KAHVECİOĞLU
Arş.Gör.Dr. Başak EROL
Arş.Gör.Dr. Hanife YURDAKUL
Arş.Gör.Dr. Çisem KIVILCIM ÇİÇEK
Arş.Gör.Dr. Yiğit Oğuz ÜNAL
Arş.Gör.Dr. Hande ORAN
Arş.Gör.Dr. Ece KONUK
Arş.Gör.Dr. İhsan AYHAN
Arş.Gör.Dr. Yasemin MERİÇ
Arş.Gör.Dr. Cem KURT
Arş.Gör.Dr. Eldaniz YUNUSOV
Arş.Gör.Dr. Dilan AKAR
Arş.Gör.Dr. Serkan GÜLCÜ
Arş.Gör.Dr. Betül TOPAL
Arş.Gör.Dr. Ezgi YURDAKUL
Arş.Gör.Dr. Gamze GENÇ
Arş.Gör.Dr. Ozan Anıl AKIN

 

Tanıtım:

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 23.10.2000 yılında poliklinik, 09.04.2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar Anabilim dalımızın amacı, uzman adaylarına çağdaş iç hastalıkları eğitimi vermek ve iç hastalıkları ile ilgili yakınmaları olan hastalara yaklaşımın temel esaslarını öğretmek olmuştur. Halen 6 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 17 araştırma görevlisi kadromuzda bulunmaktadır. Bugüne kadar 12 İç Hastalıkları asistanı eğitimlerini kliniğimizde tamamlayarak, ülkemizin çeşitli merkezlerinde iç hastalıkları uzmanı sıfatı ile hizmet vermektedirler. Halen, İç Hastalıkları Anabilim dalının, dahili bilimler servisinde ve yoğun bakım ünitelerinde 50-60 arasında dağişen sayıda hastanın yatarak (genel servis, hemato-onkoloji servisi, yoğun bakım) takibi söz konusudur.

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Gastroenteroloji bilimdalında 2 öğretim üyesi 1 öğretim görevlisi görev almaktadır . Endoskopi laboratuvarında her türlü üst-alt diagnostik ve terapatik endoskopi işlemleri ve yine her türlü diagnostik-terapatik ERCP girişimleri mevcut C kollu skopi cihazı ile uygulanmaktadır. Haziran 2011 tarihinden itibaren bölümümüzde çift balon enteroskopi ile ince barsak incelemesi de yapılmaya başlanmıştır. Yıllık 2500 üst, 1000’e yaklaşan alt endoskopik diagnostik ve terapatik uygulamalarımız mevcuttdur. Hastalarin standart sedasyon uygulamaları sonrası, dinlenme ve ayılmaları için son derece güzel düzenlenmiş, monitorizasyon imkanı bulunan bir ünitemiz bulunmaktadır. Son 1 yıl içinde yapılan ERCP sayımız 365 düzeyindedir. Bu sayı Avrupa ve Amerikada ‘ERCP için referans merkezi’ olarak adlandırılmaktadır. Gastrointestinal ve biliyer sistemde darlıkların ve akalazya hastalığının tedavisinde yaptığımız bir çok stent (metal-plastik) uygulama, dilatasyon girisimleri, kendi ünitemizde bulunan C-kollu skopi cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Özellikle oral alamayan yoğun bakım hastaları için sağladığımız PEG (gastrostomi tüp) ve PEG içinden PEJ ile beslenme, rutin hizmetlerimizden birisidir. Obesitede endoskopi tedavisi, bizim için özel bir ilgi alanıdır. Reflü hastalığının teşjhisinde kullandığımız ‘24 saat ambulatuvar pH metri’, nedeni açıklanamayan kanamalarda özellikle tercih ettiğimiz ‘kapsul endoskopi’ uygulamaları hasta teşhis ve tedavilerinin sağlanmasında yararlandığımız elimizde mevcut olan imkanlardır. Ayrıca bölümümüzde intestinal motilite çalışmaları da yapılmaktadır. Kanamalar ve endoskopik tumor palyasyonu dahil olmak üzere bir çok gastrointestinal patolojinin tedavisi için kullanılabilen argon plazma koagulatör cihazı’ ünitemizde mevcuttur.Hemoroidal hastalığın tedavisinde ‘infra-red koagulatör’ kliniğimizde kullanılmaktadır. Halen endoskopi laboratuvarımızda, 30’ a yakın hastaya ‘zayıflatıcı mide balonu’ tedavisi uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu hastalarda leptin ve diğer iştah düzenleyici hormonların durumları ve tedavinin psikolojik sonuçları üzerine devam eden 2 adet prospektif çalışmamız bulunmaktadır.

Aynı bilim dalında hepatoloji ve inflamatuvar barsak hastalığı alt grubunda bulunan sayısız hastanın takip ve tedavileri yapılmaktadır. Genel cerrahi ünitesi ile rutin konseylerimiz olmaktadır. Karaciğer biyopsisi poliklinik koşullarında da uyguladığımız rutin bir işlemdir.Karaciğer kitlelerinin palyasyonunda perkutan alkol enjeksiyonu yöntemi ünitemizde sonografi eşliğinde kolayca uygulanabilmektedir. Yakın bir zamanda Radyofrekans yöntemi ile karaciğer kanserlerinin perkutan ablasyonu başlatılması planlanmaktadır. Ocak 2010 tarihinden itibaren Bölümümüzde Gastrointestinal Sistem Laboratuvarı kurulumuştur. Anorektal ve ozefageal manometre yapılmaktadır. En yakın zamanda hedefimiz pankreato-biliyer motilite laboratuvarının kurulması amaçlanmıştır.

Bilim Dalımıza ait endoskopi laboratuvarında radyal ve lineer endosonografi cihazlarını içeren endosonografi ünitemiz Nisan 2009 tarihinde kurulmuştur.

CVVHDF

Nefroloji bilim dalı 2001 yılında poliklinik hizmetine başlamıştır. 2002 yılında hemodiyaliz ve periton diyalizi üniteleri hizmete açılmıştır. Tüm nefrolojik hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Tüm tanısal tetkikler; böbrek biyopsisi dahil yapılabilmektedir. Nefroloji polikliniğinde günlük 30-40 hastaya hizmet verilmekte, aylık ortalama 130 konsültasyon hastası takip edilmektedir.

Hemodiyaliz ünitesinde toplam 12 hemodiyaliz cihazı bulunmaktadır. Hemodiyaliz ünitesi 24 saat hizmet vermekte olup hastaların 2/3 ü yatan özellikle yoğun bakım hastalarıdır. Tüm yoğun bakımlarda su sistemi bulunmakta, yoğun bakım hastalarına yatağı başında hemodiyaliz uygulanabilmektedir. Seanslı hastalara servis hizmeti verilmektedir.

Özellikle düşük tansiyonu olan, genel durumu bozuk, ciddi kardiyak sorunları olan, sepsisteki hastalarda diyalize imkan tanıyan, su sistemine ihtiyaç duymayan 2 tane devamlı hemodiafiltrasyon yapan hemodiyaliz cihazı mevcuttur.

Periton diyalizi ünitesinde tüm hastalara eğitimli periton diyaliz hemşiresi tarafından periton diyalizi eğitimi verilmekte, periton diyalizi açılabilmektedir. CAPD ve APD diyalizi uygulanan periton diyalizi çeşitlerindendir. 

Onkoloji Bilim Dalı 

Onkoloji ayaktan tedavi ünitesi

Onkoloji bilim dalında  2  öğretim üyesi  1 öğretim görevlisi görev almaktadır . Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı bünyesinde 9 yataklı Ayaktan Gündüz Tedavi ve Bakım Ünitesi’nde kemoterapi ilaç uygulamaları ve diğer destekleyici tedavi hizmetleri yürütülmektedir.

Kemoterapi ilaç uygulamaları ve destekleyici Onkolojik tedavi hizmetleri konusunda deneyimli 2 hemşire tarafından verilmektedir. Tıbbi Onkoloji Polikliniği’nde 2 poliklinik odasında günde ortalama 60 civarında Onkoloji hastasına tanı ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır. 20 yataklı hematoloji ve onkoloji servisi hizmet vermektedir.

Hematoloji Bilim Dalı

İç hastalıkları bünyesinde hematoloji bilim dalı 7/6/2005 tarihinden itibaren aktif olarak 1 öğretim elemanı ile poliklinik ve servis hizmeti vermektedir. Açılışından bu güne kadar yaklaşık 3000 hastanın tedavisi düzenlenmiştir. Günlük poliklinikte ortalama 50 hastanın tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Ek olarak yatan hasta ve yoğun bakım hastalarının konsültasyonları ve bu hastaların hematolojik tedavi ve takibi yapılmaktadır. Hematoloji polikliniğinde tanıya yönelik kemik iliği aspirasyon ve biyopsi işlemleri, periferik yayma ve kemik iliği aspirasyon, flow sitometri değerlendirilmesi rutin olarak yapılmaktadır.

Hematolojik maligniteleri hastalara ayaktan gündüz tedavi ünitesinde veya serviste kemoterapi uygulanmaktadır. Kan bankası ile iş birliği halinde terapatik işlemler (lökoferez, terapatik tromboferez), flebotomi,trombosit aferez merkezimizde uygulanabilmektedir.

20 yataklı hematoloji ve onkoloji servisi hizmet vermektedir.

Endokrinoloji Bilim Dalı

İç hastalıkları bünyesinde endokrinoloji bilim dalı aktif olarak 1 öğretim üyesı ile poliklinik ve endokrinoloji laboratuvarı hizmeti vermektedir.

Endokrinoloji ünitesi bölgemizde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları konusunda referans merkezi durumundadır. Endokrinoloji ünitesi bünyesinde ayaktan veya yatarak olmak üzere hastalara klinik ve poliklinik birimlerinde hizmet verilmektedir. Ayrıca endokrinoloji testlerinin yapıldığı ve diabetik hastaların hastalıkları ile ilgili eğitim verildiği bir test ve eğitim odası mevcuttur. İnsülin tedavisi ve diyabet ile ilgili eğitim diyabet hemşiresi tarafından verilmektedir. Hastanemizde hipofiz bezi, böbrek üstü bezleri, guatr, paratiroid bezi hastalıkları, osteoporoz, kalsiyum metabolizması ile ilgili hastalıklar, obezite, üreme sistemi ve hirsutizm ile ilgili görüntüleme, kan tetkikleri yapılmakta ve birimimizde tedavileri planlanmaktadır.

Eğitim :

Araştırma görevlileri ihtiyaca göre Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 4 yıldır. Bu süre içerisinde öncelikle 1 yıl servis asistanlığı yapılmakta ve akabinde İç Hastalıkları bünyesinde bulunan bilim dallarına ait (Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Hematoloji, Onkoloji ve genel dahiliye) polikliniklerde, 2 şer aylık rotasyon süresince ‘ara kıdemli’ olarak devam edilmektedir. Bu rotasyon programını, 3 ay süreyle Kardiyoloji Anabilim dalında eğitim süreci takip eder. Bu dönemin sonunda, yapılan kıdemlilik değerlendirme sınavı sonrası başarılı olan asistanlara, genel servis-hematoloji/onkoloji servisi, yoğun bakım ve acil polikliniği kapsayacak şekilde ‘servis kıdemlisi’ olarak 9-12 aylık bir dönemi kapsayacak şekilde sorumluluk verilir ve bu yönde eğitim ve pratik uygulamalarına devam edilir. Bu dönemde, haftada 3 gün tüm öğretim üyelerinin katılabildiği genel vizitler ile komplike olgular hasta başında tartışılır ve analiz yapılır. İkinci yılını tamamlayan asistanlarımıza Akademik kurulda belirlenen öğretim üyesi ile tez konusu saptanır ve asistanlarımızın eğitimi daha çok tez ağırlıklı olarak belirlenen bilim dalında poliklinik hizmeti şeklinde devam eder. Asistanlar, ilk yıl üç veya dört günde bir olmak üzere giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadır. Akademik yıl içerisinde her hafta Salı günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık olgu sunumu, Radyoloji, Genel Cerrahi ve Patoloji Anabilim Dalları ile (başlıcaları) ortak toplantılar, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Tüm asistanlarımızın rutin yazılı ve sözlü sınavları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında tüm bilim dallarına ait öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşmektedir. Üniversitemiz Erasmus programında olduğu için, asistanlarımızın aynı programa katılan Avrupa Üniversitelerindeki değişim programlarından yararlanmaları mümkündür.

Özniyetimiz (Vizyonumuz) :İç Hastalıkları alanında:ulusal ve  uluslar arası düzeyde  tanınan ve tercih  edilen bir bölüm olmak

Temal değerlerimiz  :

            –     Bilimsellik,çağdaşlık ve evrensellik

            –     Toplum yararını gözetmek

            –     Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık

            –     Katılımcılık ve paylaşımcılık

            –     Araştırıcılık ve yenilikçilik

Özgörevimiz (Misyonumuz) : Uzman adaylarına çağdaş iç hastalıkları eğitimi vermek ve iç hastalıkları ile ilgili yakınmaları olan hastalara yaklaşımın temel esaslarını öğretmek, çağdaş tıp etiğini benimseyen, yaratıcı, iç hastalıkları uzmanı yetiştirmek ,ulusal ve  uluslararası düzeyde araştırmalar ve projeler yürütmek ve  toplum yararına sunmaktır.

Lisans programı eğitim amaçlarımız:

• Hastadan öykü alma, fizik muayene yapma, hasta dosyası hazırlama ve hasta izlemi

bilgi ve becerisi kazandırmak,

• Ayırıcı tanı yapabilmek ve tanıya ulaşabilmek için gerekli tetkikleri planlama ve

uygulayabilme becerilerini geliştirmek,

• Hasta ile ilgili verileri analiz ve sentez ederek ayırıcı tanı yapabilme ve tanı

koyabilme becerileri kazandırmak,

• Çekirdek Eğitim Programında belirtilen öğrenim hedefleri göz önünde

bulundurularak, programın kapsadığı hastalıkların tanı, tedavi ve uygun korunma

yolları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,

• İyi bir hasta –hekim iletişimi kurmanın önemini kavramak ve becerisini geliştirmektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin