Dahili Tıp Bilimleri
51 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Tanıtım:

Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na 2001 yılında Ferruh Niyazi Ayoğlu’nun göreve başlamasıyla bölüm aktif hale gelmiştir. 2004 yılında Sibel KIRAN’ın, 2007 yılında Mehmet Ali KURÇER’in göreve başlamasıyla bu gün öğretim üyesi kadrosu bu günkü halini almıştır.

Eğitim:

Mezuniyet öncesinde tıp  fakültesinin 1. , 3. dönemlerinde teorik ve 6. döneminde  pratik ağırlıklı eğitim yürütmektedir. Mezuniyet sonrasında Halk sağlığı ve İş Sağlığı yüksek lisans ve Halk sağlığı doktora programları bulunmaktadır.

Özniyetimiz(Vizyonumuz):

Toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi bilen ve bu sorunları gözlemleme, tanıma, ölçme ve çözme becerisine sahip hekimler yetiştirmek; toplumun sağlık sorunlarını tanımlamak ve çözüm üretmek için araştırmalar yapmak ve üniversitenin eğitim araştırma bölgesinde eğitim faaliyetlerini ve araştırmaları yönetmektir.

Temel Değerlerimiz:

Bilimsellik,çağdaşlık evrensellik

Toplumun yararının göz edilmesi

Bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık

Toplum temelli Tıp Yaklaşımının öncellenmesi

Koruyucu Hekimliğe Öncelik verilmesi

Ülke Yararını hedefleyen Bilimsel araştırmalar yapmak

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız

Toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi bilen ve bu sorunları gözlemleme, tanıma, ölçme ve çözme becerisine sahip,

Toplumun sağlık sorunlarını tanımak ve çözüm üretmek için araştırma yapma becerisine sahip olan

İş sağlığı-güvenliği ve çevre hekimliği konularına duyarlı bilgili ve yetkin

halk sağlığı sorunlarını tanıma ve müdahale etme becerisine sahip

hekimler yetiştirmek

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali KURÇER

Öğretim Üyeleri


Prof. Dr. Mehmet Ali KURÇER


Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU


Yrd. Doç. Dr. Bilgehan AÇIKGÖZ

Başlıca Araştırma Alanlarımız:,


Epidemiyoloji

Sağlığı Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
Sağlık Yönetimi ve Sağlık Politikaları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Okul Sağlığı
Çevre Sağlığı ve Çevre Hekimliği

Alt Yapı:

Anabilim Dalımıza ait 3 adet çalışma ofisi  ile birlikte, Araştırma Uygulama Hastanemizde Doç.Dr.Mehmet Ali Kurçer’in sorumluluğunda bir sigara Bırakma Polikliniğimiz bulunmaktadır.

Sürekli Eğitim Programı:

Prof.Dr.Mehmet Ali Kurçer Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonunda 2 yıl Başkan Yardımcısı olarak çalışmış ve Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimizin de katıldığı çeşitli bilimsel aktiviteler düzenlenmiştir.

İdari Personel:

Anabilim Dalımıza bağlı çalışan idari personel bulunmamaktadır.

Lisans Eğitim programı Dersleri

Dönem I Dersleri

Temel Epidemiyoloji

Temel Sağlık Hizmetlerine giriş

Toplumu tanıma ve sağlık gereksinimlerini belirleme

Dönem III Dersleri

Epidemiyoloji

Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme

Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma Tedavisi

Temel Sağlık Hizmetleri

Toplum tanısı ve sağlık ölçütleri

İş sağlığı ve Meslek hastalıkları

Toplumda beslenme Sorunlarına Bağlı Hastalıkların Önlenmesi

Toplum ruh sağlığı ve Psikiyatrik epidemiyoloji

Demografi

Kazaların Kontrolü

Okul sağlığı

Sağlık ekonomisi

Fiziksel Egzersiz  ve Yetersizliğine Bağlı Hastalıklar

Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi

Enfeksiyon Hastalıklar Epidemiyolojisi

Su ve besinlerle bulaşan hastalıkların Kontrolü

Salgın inceleme ve  kontrolü

Çevre Sağlığı

Dönem VI Kırsal Hekimlik Stajı

Temel Sağlık Hizmetleri uygulamaları

Epidemiyoloji teori ve pratiği

İş sağlığı ve Meslek hastalıkları uygulamaları

Okul sağlığı uygulamaları

Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme uygulamaları

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü çalışmaları

Çevre Sağlığı uygulamaları

Diş Hekimliği Fakültesi

Epidemiyoloji ve Koruyucu Hekimlik

Lisans Üstü Eğitim programları:

1-Halk sağlığı Doktora: Henüz mezun öğrencimiz yoktur. Halen devam eden 1 doktora öğrencimiz bulunmaktadır.

2-Halk sağlığı Yüksek Lisans: 20 mezun öğrencimiz vardır, Halen devam eden 8 Yüksek Lisans öğrencimiz bulunmaktadır.

3-İş sağlığı Yüksek Lisans: Bu programda alen devam eden ve mezun olan öğrencimiz yoktur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin