Dahili Tıp Bilimleri
50 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akademik Personel

GÖĞÜS HASTALIKLARI (Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Müge Meltem TOR)

Prof.Dr. Müge Meltem TOR
Doç.Dr. Bülent ALTINSOY
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERBOY

Tanıtım:

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2001 yılının Mart ayında kurucu anabilim dalı başkanı Prof Dr Meltem Tor tarafından kurulmuştur.

Kuruluşundan bugüne kadar kliniğimizin misyonlarını hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve girişimsel becerileri kazandırmak, Zonguldak’ta kömür madenciliğinin önemli bir iş kolu olması nedeni ile kömür tozu maruziyetine bağlı mesleki akciğer hastalıklarının ve ciddi hava kirliliği nedeni ile tıkayıcı hava yolu hastalıklarının, akciğer kanseri ve solunum yetmezliğinin bölgemizde daha sık görülmesi nedeni ile bu hastalıkların tanı, tedavi ve takiplerinin bilimsel standartlara uygun yapılması olarak belirlemiştir.

2000-2001 öğretim yılında tıp fakültesi öğrenci alımına başlamış, öğrencisi başka bir fakültede eğitime başlamayan bir fakülte olarak ilk mezunlarını 2006-2007 öğretim yılında vermiştir. 2001 yılında ilk uzmanlık öğrencilerini alan anabilim dalımız, 2005-2010 yılları arasında Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesinin kuruculuğunu ve iki dönem başkanlığını üstlenerek bölgemizde aktif olarak uzmanlık derneği faaliyetlerini organize etmiş ve Batı Karadeniz bölgesinde görev yapan birçok hekimin mesleki bilgilerinin güncellenmesine ve bölge halkının solunum hastalıkları konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmuştur.

 

Eğitim: 

Kliniğimizde halen ikisi profesör, beşi yardımcı doçent olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 4 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresi içerisinde yaklaşık 1 yıl süre ile Dahiliye, Kardiyoloji, Radyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dallarına ait kliniklerde rotasyon gerçekleştirilmektedir. Akademik yıl içerisinde  Çarşamba günleri öğretim üyelerinin moderatörlüğünde seminer saatleri düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi, ve aylık literatur saatleri, her hafta  Salı günü Gogus Cerrahisi, Medikal Onkolji, Radyasyon Onkolojisi, ve Patoloji Anabilim Dalları ile ortak yapılan multidisipliner konsey toplantıları gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca karne uygulaması ve 6 ayda bir gerçekleştirilen yazılı ve beceri sınavlari ile araştırma görevlilerinin  Göğüs Hastalıkları eğitimleri sırasındaki denetimleri ve izlemleri gerçekleşmektedir.

2006 yılında ilk uzmanlarını veren ünitemizden bugüne kadar 13 hekim uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

 

Klinik Hizmetler

Anabilim Dalımıza ait klinikte 19 yatak  ve  solunumsal yoğun bakım ünitesinde ise 11 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Son bir yıl içinde yaklaşık normal poliklinikte 8500,  Torasik Onkoloji polikliniğinde 1700 ve Uyku Hastalıkları polikliniğinde 800 olmak üzere toplam 11000 ayaktan ve 350 hasta yoğun bakım hastası olmak üzere toplam 2700 yatan hastaya hizmet vermiştir. Ayrıca yılda 7000 hastaya da konsultasyon hizmeti verilmektedir. Ünitemizde göğüs Hastalıkları genel polikliniği dışında alanımızla ilgili tanı ve tedavi hizmeti veren özel laboratuar, ünite ve izlem polikliniklerimiz (Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuarı, Bronkoskopi, Uyku Bozukluğu Merkezi, Genel Poliklinik, Torasik Onkoloji Polikliniği, Uyku Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliniği bulunmaktadır. 

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi

Solunum yetmezliği pek çok akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen bir klinik durumdur. Solunumsal Yoğun Bakım Ünitemiz(YBÜ) Batı Karadeniz Bölgesinde bu tip hastaların özellikli yoğun bakım desteği sunulan önemli bir üçüncü basamak merkezdir. 2002-2007 arasında genel YBÜ yataklarında tarafımızdan verilmiş olan bu hizmet 2007 yılının Ekim ayında 6 yataklı Solunumsal YBÜ’de verilmeye başlanmış, 2011 yılında 7 yatağa, 2012 yılndan beri ise toplam YBÜ yatak sayısı 11 yatağa çıkartılmıştır.

Burada sorumlu bir öğretim üyesi, bir asistan ve yoğun bakım hemşirelerinden oluşan bu konuda deneyimli bir ekip görev yapmaktadır. Ünitemizde halen 8 invaziv mekanik ventilatör, 10 noninvaziv mekanik ventilatör (8 adet BIPAP VISION, 2 adet Synchrony) cihazı bulunmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

 • Genel poliklinik hizmetleri

Astım Polikliniği

 • Hasta eğitimi
 • Tanı ve tedavi hizmetleri

KOAH Polikliniği

 • Hasta eğitimi
 • Solunumsal rehabilitasyon
 • 6 dakika yürüme testi
 • Nokturnal Desaturasyon takibi
 • Egzersizle Desaturasyon takibi
 • Kan Gazlarının değerlendirilmesi
 • Uzun Süreli Oksijen tedavisi(Oksijen konsantratörü) kararı verme ve hastaların takibi
 • Evde mekanik ventilatör desteği (CPAP, BiPAP) kararı verme ve hastaların takibi

 

Torasik Onkoloji Ünitesi

Bölgemizde akciğer kanser hastaları için referans merkezi olma yolunda hızla ilerleyen ünitemizde  akciğer, akciğer zarı ve göğüs boşluğunun tüm kanserlerine tanı ve tedavi hizmeti verimektedir. Yılda 150 yeni akciğer kanser hastasının evrelendirmesi ve tedavi kararlarının verilmesi ve her türlü kemoterapi protokolunun uygulanması bu ünitede gerçekleşmektedir. Ünitemizde yılda 1500 hastaya poliklinik hizmeti ve 1000’den fazla kemoterapi uygulaması yapılmaktadır. Merkezimizde akciğer kanser cerrahisinde deneyimli bir ekibin olması ve Radyoterapi Ünitesinin de 2007 yılından beri faaliyette olması nedeni ile akciğer kanser hastalarına en uygun, en güncel multidisipliner tedaviler planlanabilmektedir. Haftalık multidisipliner konseylerde hastaların multidisipliner tedavileri planlanmakta ve tedavi yanıtları ortak görüşler doğrultusunda değerlendirlmektedir.

 • Torasik Onkoloji Polikliniği
 • Multidisipliner Torasik Onkoloji Konseyi (Her Salı 08:30-10:00)
 • Her türlü kanser kemoterapi protokollerinin uygulanması
 • Intraplevral kemoterapi
 • Ameliyat öncesi hasta değerlendirme
 • Terminal akciğer kanser hastasına yaklaşım

 

Solunum Fonksiyon Laboratuvarı

Solunum Fonksiyon Test Laboratuarında Spirometri uygulama sayımız 7500, Difüzyon testi uygulama sayımız ise ortalama 250’dir. Yılda ortalama 700 hastaya alerjenlerle prick testi yapılmaktadır. 2010 itibarı ile düzenli Bronşprovokasyon testi (Metakolin ile) uygulamasına başlanmıştır.

 • Spirometri
 • Reversibilite
 • Akciğer hacimleri
 • Diffüzyon testi
 • Efor testi
 • 6 dakika yürüme testi
 • Egzersizle indüklenen astım tanısı
 • Bronşprovokasyon testi (Metakolin ile)

 

Allerji Laboratuvarı

 • Allerjenlerle Prick Test

 

Bronkoskopi Laboratuvarı

Bronkoskopik işlem sayımız yıllık ortalama 800 olup bronkoskopi ünitemizde bir adet Olympus marka Video Bronkoskopi sistemi ve biri terapötik, biri erişkin, biri pediatrik olmak üzere toplam üç adet Olympus marka fiberoptik bronkoskop, bir adet portabl Pentax marka bronkoskop, bir adet Rijid Bronkoskopi sistemi (Storz), ve bir adet Elektrokoter(Olympus) bulunmaktadır. Ünitemize en kısa zamanda Endobronşiyal Ultrasonografi Sisteminin alınması planlanmaktadır. Ünitemizde yapılabilen işlemler:

 • Bronkoskopi (Fiberoptik ve Rijid)
 • Bronş Lavajı
 • Bronkoalveolar Lavaj (BAL)
 • Korumalı BAL
 • Transbronşiyal Biyopsi
 • Transbronşiyal Aspirasyon Biyopsisi (Sitolojik ve Histolojik iğne ile)
 • Sitolojik Fırça
 • Mikrobiyolojik Fırça
 • Endobronşiyal Biyopsi
 • Endobronşiyal Elektrokoter
 • Stent uygulama
 • Total akciğer lavajı

 

Uyku Laboratuvarı

 • Uyku Bozukluğu Merkezimiz 2002 yılından beri faaliyette olup tek yataklı kurulan merkez 2011 itibarı ile 4 yataklı hale getirilmiştir ve halen Göğüs Hastalıkları, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim dalları tarafından multidisipliner olarak işletilmektedir. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yılda 650 hastaya PSG, CPAP/BiPAP tetkiki gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ülkemizde çok az merkezde bulunan ve Cheyne Stokes solunumu tedavisinde kullanılan ASV (Auto Servo Ventilator) titrasyonu merkezimizde yapılmaktadır
 • Uyku polikliniği (haftada iki kez)
 • Hasta eğitimi (haftada bir kez )
 • Uyku Laboratuvarında polisomnografik inceleme (PSG)
 • CPAP/BiPAP titrasyonu
 • ASV (Auto Servo Ventilator) titrasyonu

 

Sigara Bırakma Polikliniği

 • Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Anabilim Dallarının ortak yürüttükleri bir program olup, sigara bırakmak isteyen hastalara bu konudaki en bilimsel yaklaşımlarla yardımcı olunmaktadır.

 

Diğer işlemler

 • Transtorasik iğne aspirasyon biyopsisi
 • Transtorasik akciğer doku biyopsisi
 • Torasentez
 • Plevral Biyopsi
 • Plevral Drenaj
 • Plöridez

 

Prof Dr Meltem TOR

Eğitim:Kadıköy Anadolu Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng) 1990

Uzmanlık: İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Hastanesi 1996

Doçentlik: Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003

Profesörlük: Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi 1/2010

Yurt dışı deneyim:

Clevelend Clinic, Cleveland,USA (2012)

University of Pennsylvania Medical Center, Pulmonary Critical Care, USA (1999-2000, 2007-2008)

Heidelberg University, Thoraxklinik, Almanya (2002, 2009)

Amsterdam Free University, Interventional Pulmonology, Hollanda. (2002)

İlgi alanları: Tanısal ve Tedavi amaçlı Bronkoskopi , Akciğer Kanseri, KOAH, Noninvazif Mekanik Ventilasyon, Pulmoner Hipertansiyon

Prof Dr Meltem akademik hayatına Tor Mart 2001’den beri Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etmektedir.

 

Prof Dr Figen ATALAY

Eğitim: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989

Uzmanlık: Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1994

Doçentlik: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006

Profesörlük: Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012

İlgi alanları: İnterstisyel akciğer hastalıkları, Akciğer kanseri

Prof Dr Figen ATALAY akademik hayatına Ekim 2004’ten beri Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Fatma ERBOY


Eğitim: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003

Uzmanlık:  Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009

İlgi alanları: Uykuda solunum bozuklukları , Astım, Solunumsal yoğun bakım

Yrd. Doç. Dr. Fatma ERBOY akademik hayatına Ekim 2011’den beri  Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etmektedir.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTINSOY

Eğitim: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Uzmanlık:  İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Hastanesi

İlgi alanları: pulmoner vasküler hastalıklar, interstisyel akciğer hastalıkları, toraks radyolojisi

Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTINSOY akademik hayatına Haziran 2012’den beri Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin