Dahili Tıp Bilimleri
49 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Akademik Personel

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Selda SARIKAYA)

Prof.Dr. Selda SARIKAYA
Prof.Dr. Şenay ÖZDOLAP
Doç.Dr. Ali Erdem BAKİ

Tarihçe:

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Ekim 2000’de eğitim ve hizmet vermeye başlamıştır. Anabilim Dalımız halen 3 öğretim üyesi ile akademik faaliyetler, eğitim-öğretim faaliyetleri ile birlikte fiziksel tedavi ve rehabilitasyon alanında hasta hizmeti vermeye devam etmektedir.


Eğitim:

Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi bünyesinde lisans ve tıpta uzmanlık eğitimi vermektedir. Ayrıca sağlık bilimleri enstitüsü bünyesinde de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD kurulmuş ve yüksek lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır.


a.Lisans eğitimi:

Tıp Fakültesi eğitim-öğretim planı içinde dönem 3 ve dönem 5 öğrencilerine ders verilmektedir. Lisans eğitimindeki amacımız mezun olmuş bir hekimin kas-iskelet sistemi hastalıkları hakkında yeterli bilgiye ve bu bilgiler ışığında hastaya doğru tedavileri uygulama yetisine sahip olmasını sağlamaktır. Bunun yanında toplumsal görevleri ve sorumluluklarının bilincinde ve hekim olmanın gereklerini yerine getiren bireyler olmalarını sağlamak da temel görevlerimizdendir. Dönem 3 programında kas-iskelet sistemi komitesinde teorik dersler yer almaktadır. Dönem 5 planında ise 2 hafta süren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon stajı ile hem teorik hem de klinik pratik eğitimi verilmektedir.


b. Yüksek lisans eğitimi:

Yüksek lisans eğitimine 2002 yılında başlanmıştır. 1 öğrenci yüksek lisans derecesi almıştır.


c. Tıpta uzmanlık eğitimi:

Anabilim dalımızda uzmanlık eğitimi 2001 yılında 2 araştırma görevlisi ile başlamıştır. 2011 yılı itibari ile 7 araştırma uzmanlık eğitimini tamamlamış ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi olarak farklı illerde görevlerine başlamışlardır. Halen 6 araştırma görevlisi eğitimlerine devam etmektedir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uluslararası standartlarda bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve etik değerleri gözeten fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları yetiştirmek anabilim dalımızın amaçlarındandır. Asistan eğitiminde her hafta Perşembe günü saat 11:00-12:00 saatleri arasında seminer ve makale saati yapılmaktadır. Seminer programı her akademik yıl başında belirlenmekte ve araştırma görevlileri eğitim sürelerine göre belirlenen konularda danışman öğretim üyesi gözetiminde, güncel bilgileri derleyerek seminer hazırlamaktadırlar. Her hafta Çarşamba günü yapılan vaka toplantıları, ayrıca poliklinik ve klinik uygulamaları ile hem teorik hem de pratik eğitimleri verilmektedir. Her altı ayda bir yapılan sözlü ve yazılı sınavlar ile değerlendirmeleri yapılmaktadır. 4 yıl süren eğitimleri boyunca fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında yapılan bilimsel aktivitelere katılımları sağlanmaktadır.


Hasta hizmetleri:


Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 23.10.2000 yılında poliklinik, 09.04.2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır. Halen servisimizde 24 hasta yatağımız bulunmaktadır. Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında her gün ortalama 40 hastaya hizmet verilmektedir. Polikliniğimizde her gün ortalama 75 yeni hasta muayene edilmekte ve daha önce muayene edilen hastaların tedavileri planlanarak takipleri yapılmaktadır. Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon alanına giren birçok kas iskelet sistemi hastalığının teşhis ve tedavisi yapılamaktadır. Bu hastalıklar arasında osteoartroz, osteoporoz, romatizmal hastalıklar (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Behçet Artriti, Psöriatik Artrit vb), yumuşak doku romatizmaları , lokal kas ve yumuşak doku travmaları, omurganın doğumsal veya sonradan olma anomalileri sayılabilir. Ayrıca nörolojik hastalıkların (serebrovasküler olay sonucu gelişen sakatlıklar, kafa travması, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, periferik sinir yaralanmaları, doğumsal ve genetik geçişli kas hastalıkları), ortopedik müdahale gerektiren hastalıkların (fraktür, subluksasyon, artroskopi, eklem protezleri, amputasyonlar vb) ve çocukluk çağında görülen çeşitli romatizmal hastalıklar ve santral sinir sistemini etkileyen hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır. Kliniğimizde serebral palsi rehabilitasyon ünitesi , el rehabilitasyon ünitesi, fizyoterapi ünitesi, hidroterapi ünitesi ve egzersiz ünitesi bulunmaktadır. Yatan ve ayaktan hastaların tedavileri bu ünitelerde yapılmaktadır. Osteoporoz tanı, tedavi ve takibinde kullanılan kemik dansitometri cihazı (Hologic QDR 4500) Anabilim Dalımız tarafından hizmet vermektedir.

Lisans dersleri: Dönem 3


Kas-iskelet sisteminin klinik değerlendirilmesi ve öykü alma
Omurganın biyomekaniği ve ağrılı durumları
Rehabilitasyonun tanımı ve amaçları
Seronegatif spondilartropatiler
Romatoid artrit
Osteoartrit
Kristal artropatiler
Osteoporoz ve diğer metabolik kemik hastalıkları
Medulla spinalis yaralanmaları


Dönem 5


Lökomotor sistem hastalıklarında anamnez alma ve fizik muayene
Boyun ağrılarında tanı, ayırıcı tanı ve tedavi
Bel ağrısında tanı, ayırıcı tanı ve tedavi
Hasta pozisyonlama ve dekübitus
Artritli hastaya yaklaşım
Romatizmal hastalıklarda ilaç kullanımı
Osteoartrit klinik ve tedavisi
Osteoporoz ve metabolik kemik hastalıkları
Metabolik eklem hastalıkları
Seronegatif spondiloartropatiler
Romatoid artrit tanı ve tedavisi
Medulla spinalis yaralanmalarında rehabilitasyon
Hemipleji rehabilitasyonu
Travmatik beyin hastalıkları rehabilitasyonu
Serebral palsi rehabilitasyonu
Tedavide sıcak ve soğuk uygulamaları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin