Cerrahi Tıp Bilimleri
35 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Tanıtım: Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmak olmuştur. Klinik çalışmalar yanında giderek artan sıklıkta deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

Batı Karadeniz bölgesindeki ilk açık kalp cerrahisi 30/5/2002 tarihinde acil şartlarda bir hastaya koroner arter by-pass cerrahisi yapılarak bölümümüzde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren açık kalp cerrahisi koroner arter cerrahisi ve kapak ameliyatlarını da içerecek şekilde giderek artan oranlarla yapılmaktadır.

Hastanemizde Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünün kullanımına ait servis yatak kapasitesi 15 hastadır. Bunun yanında ileri yaşamsal destek olanaklarına sahip 5 yataklı Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi vardır. Hastanemizde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde vasküler ameliyatlar ve erişkin kalp cerrahisi yapılabilmektedir. Anabilim dalımıza ait olan 2 ameliyathane, 5 yataklı bir yoğun bakım ünitesi ve servisten oluşan kalp damar cerrahisi ünitesi aktif olarak çalışmaktadır.

Eğitim: Halen bölümümüzde 2 araştırma görevlisi aktif olarak çalışmaktadır. Bu sayının 6’ya çıkarılması ve sabitlenmesi planlanmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 6 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresi içerisinde yaklaşık 1.5 yıl süre ile Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, Anestezi ve Reanimasyon ve Göğüs Cerrahisi bölümlerinde ve isterlerse Cerrahi Araştırma laboratuarında rotasyon gerçekleştirilmektedir. Asistanlar ilk yıl gün aşırı olmak üzere giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadır. Akademik yıl içerisinde Salı ve Cuma günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları, makale ve seminer saatleri, Kardiyoloji Anabilim Dalı ile ortak toplantılar ve konsey gerçekleştirilmektedir. Bir önceki hafta yapılan tüm ameliyatların tartışıldığı ve bir sonraki hafta yapılacak ameliyatların tartışıldığı haftalık vaka takdimi toplantıları bölüm içi denetleme mekanizmasının ve preoperatif hazırlıkların kontrolünün önemli bir öğesi olmakta, tüm öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, perfüzyonistlerin ve ameliyat hemşirelerinin toplantıya aktif katılımını sağlamaktadır

Çalışma Konuları

Erişkin ve çocukluk yaşam süresi içinde görülen Kalp hastalıklarının erken tanı ve cerrahisi, Perikard, Aorta ve dalları, Kaval Venler, Periferik Arter, Ven ve Lenf sistemi hastalıkları ve cerrahisi Ayrıca; kalp ve damar fizyolojisi, tanısal görüntüleme, organ fonksiyon testleri, semiinvazif ve invazif girişimler, preoperatif değerlendirme, postoperatif bakım, yoğun bakım, travma, temel cerrahi onkoloji ve transplantasyon ve cerrahi girişimle düzeltilebilen travma ve diğer edinsel hastalıklar da ilgi alanımıza girmektedir.

Vizyonumuz: Çağın gereğine uygun bilgi ve teknolojinin günümüz standartları düzeyinde sunulduğu, hasta yararının ön planda tutulduğu, yeni tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan, üreten ve dünyaya sunan, bilimsel yayınları ve bildirileri ilgiyle izlenen, atıf alan, hastalarca tercih edilen bir tedavi merkezi olarak yurdumuzda ve dünyada kabul gören, etik değerlere bağlı, örnek hekim ve uzmanlık öğrencileri yetiştiren, çalışan ve hasta memnuniyetinin  üst düzeyde bulunduğu bir referans merkezi olmaktır.

Misyonumuz: Geçmişten bugüne moral ve etik değerler ışığında bilimin ve güncel teknolojinin sınırlarını zorlayıp bunları tecrübemizle buluşturarak; yüksek kalitede, üstün nitelikli, mutlak memnuniyet sağlayan tanı ve tedavi programlarını hastalarımıza sunmak, tüm bu değerleri kullanabilen, bilgi ve tecrübelerinin tamamını hasta ve öğrencilerine aktarmayı sorumluluk bilen, hastalarına dürüst, sevgi dolu, vicdanlı bir hekim olarak yaklaşan, azimli, çalışkan, araştırmacı bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Akademik personel:

Anabilim Dalı Başkanı

  • Prof.Dr. Ufuk TÜTÜN

Öğretim Üyeleri

  • Prof.Dr. Ufuk TÜTÜN
    Yrd.Doç.Dr. Sıtkı Akın TURAN
    Yrd.Doç.Dr. Elif COŞKUN
    Yrd.Doç.Dr. Murat YÜCEL
  • Yrd.Doç.Dr.Levent ALTINAY

Araştırma Görevlileri

 Arş.Gör.Dr. Anıl TEKİN

Dönem V dersleri

Venöz Sistem Hastalıkları

Kardiyopulmoner Bypas ve Hipotermi

Akkiz Valvüler Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi

Aort Diseksiyonu

Karotis Arter Hastalıkları

Konjenital Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi

Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi

Akut Arter Tıkanıklığı

Periferik Arter Hastalıkları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin