Cerrahi Tıp Bilimleri
34 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Tanıtım: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2000 yılında kurulmuştur. Kliniğimiz 36 yatak kapasitelidir. Yılda ortalama 6000’in üzerinde cerrahi işlem ve 1200 doğum yaptırılmaktadır.

Eğitim: Bölümümüzde 5 öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisi, 17 hemşire ve 16 personel görev yapmaktadır. Bölümümüzce, Tıp Fakültesi 3. ve 4. sınıfları ile İntörn eğitiminin yanı sıra Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı eğitimi de verilmektedir. Bu alanda araştırma görevlilerinin eğitim süresi 5 yıldır. Bu süre içinde aynı zamanda Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Patoloji, Genel Cerrahi ve Üroloji kliniklerinde de eğitim görülmektedir. Stajyer, intörn ve araştırma görevlilerinin eğitimleri, tıbbi, cerrahi konularda teorik ve pratik bilgi edinmeyi kapsamaktadır. Düzenli olarak yapılan klinik içi toplantılarda olgu sunumu, makale ve seminerler, Cochrane saati, mortalite ve morbidite toplantısı, diğer kliniklerle ortak konseyler gerçekleştirilmektedir. Yurt içi ve yurt içi toplantılara katılmak suretiyle güncel gelişmeler takip edilmekte ve bilimsel yayın faaliyeti üst düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır.

Çalışma konuları

Doğum öncesi tanı ve tedavi

Riskli gebeliklerin tanı ve tedavisı

Jinekolojik hastalıkların tanı ve tedavisi

Kısırlık tanı ve tedavisi

Jinekolojik kanserlerin cerrahi tedavisi

Laparoskopik ve histeroskopik ameliyatlar

Menopoz dönemi kadınların tedavi ve takibi

Özniyetimiz:

Temel değerlerimiz:

Çalışkanlık, dürüstlük, yaşama saygı, insan ayrımcılığı yapmamak.

Özgörevimiz:

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında dünyadaki güncel bilgileri edinerek kendi çalışma alanımıza uygulamak. Ahlâklı ve dürüst hekimler yetiştirmek.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Mehmet İbrahim HARMA

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Mehmet İbrahim HARMA
Prof.Dr. Müge HARMA
Prof.Dr. Ülkü ÖZMEN
Prof.Dr. Aykut BARUT
Doç.Dr. İnan İlker ARIKAN
Yrd.Doç.Dr. Abdül Hamid GÜLER
Yrd.Doç.Dr. Adile Yeşim AKDEMİR
Yrd.Doç.Dr. Görker SEL

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin