Cerrahi Tıp Bilimleri
33 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Akademik Personel

GÖZ HASTALIKLARI  (Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Suat Hayri UĞURBAŞ)

Prof.Dr. Suat Hayri UĞURBAŞ 
Doç.Dr. Sılay CANTÜRK UĞURBAŞ
Doç.Dr. Atilla ALPAY
Doç.Dr. Mehmet Orçun AKDEMİR
Doç.Dr. Serpil YAZGAN
Dr. Öğr. Üyesi Orhan AYAR 
Dr. Öğr. Üyesi Tuba ÇELİK

Tanıtım:. Göz hastalıkları Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadarki amacı hastaların göz sağlıklarının korunması ve hayat kalitelerinin yükseltilmesi olmuştur. Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevresindeki halka güvenilir ve yüksek kalitede hizmet sunulmaktadır.

Göz hastalıkları Anabilim Dalı, genel oftalmoloji kliniği ile birlikte okuloplastik ve orbita hastalıkları, vitreoretinal hastalıklar, glokom, pediatrik oftalmoloji ve şaşılık alt birimlerinde hizmet vermektedir. Hastanemizde 14 yatak kapasiteli göz hastalıkları servisimiz bulunmaktadır.

Göz hastalıkları kliniğimizde fundus floresein anjiografi ve indosiyanin anjiografisi, argon lazer fotokoagülasyon, Nd-YAG lazer, bilgisayarlı görme alanı, korneal topografi, Sinir lifi analizi (NFA, GDx ) ve Hess perdesi testi göz hastalıkları tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır.

Bölümümüzde her tür oküloplastik ve orbita cerrahisi,  fakoemulsifikasyon, ekstra ve intra kapsüler katarakt cerrahisi, glokom filtrasyon cerrahisi, katarakt ve glokom kombine cerrahisi, glokom valf implantasyonu, şaşılık cerrahisi, vitreoretinal cerrahisi, endolazer cerrahi girişimler ve keratoplasti cerrahisi yapılmaktadır. Türkiye ilk defa transkanaliküler lazer dakriosistorinostomi cerrahisini kliniğimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Batı Karadeniz bölgesinde vitroretinal cerrahi yapma kapasitesi ve yetkisine sahip tek referans göz hastalıkları kliniği bizim kliniğimizdir.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Muayene Biyomikroskop
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Görme Alanı Muayenesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Anjiyografi

Göz hastalıkları polikliniğimizde 2010 yılı içerisinde 15500 hastanın tanı, tedavi ve takibi yapılmıştır. Bu yıl içerisinde 880 hastaya fundus floresein anjiyografi çekimi, 1600 seans argon ve Nd-YAG lazer uygulaması ve 65 intravitreal enjeksiyon gerçekleştirilmiştir. Kliniğimizde yıllık ortalama 800 adet oküler cerrahi girişim yapılmakta olup, bunları yaklaşık 500 tanesi fakoemülsifikasyonla katarakt cerrahisidir.

Eğitim: Asistan eğitim süresi 4 yıldır. Bu süre içerisinde yeterli teorik ve cerrahi deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk asistanın 4. yılında, bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresi içerisinde yaklaşık 2 ay Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 2 ay Acil Tıp Anabilim Dallarında rotasyon yapılmaktadır. Salı günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi, makale ve seminer sunumları gerçekleştirilmektedir. Asistan eğitim kalitesini artırmak için artan şekilde klinik ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca her yıl geleneksel Zonguldak Oftalmoloji Kursu düzenlenerek, konusunda otör uzmanlar tarafından anlatılan derslerle, ülkemizdeki asistan ve uzman oftalmologların bilgilerini pekiştirmeye yönelik sürekli tıp eğitimi desteklenmektedir.

Vizyon: Kuruluşumuzdan günümüze, amacımız Batı Karadeniz bölgesinde göz hastalıkları tanı ve tedavisinde kaliteli hizmet sunmak, öğrencilerimiz ve asistanlarımızın yeterli teorik bilgi, modern klinik ve cerrahi deneyim kazanmalarını sağlamak olmuştur.

Temel Değerler:

 • Bilimsellik
 • Temel tıbbi değerleri gözetmek
 • Etik değerlere bağlılık
 • Her bir hastaya değer verme
 • Göz hastalıkları tanı ve tedavisini her bir hasta için özel kılma

Misyon: Bölgemizde göz hastalıkları tanı ve tedavisinde lider olmaktır.

Eğitim amaçları:

 • Eğitim verdiğimiz hekimlerin göz hastalıkları tedavisinde yeterli bilgi, beceri ve değerleri kazanmasını sağlamak.
 • Göz hastalıkları nedeniyle görme kaybı olan hastalara, güncel tedavi yaklaşımlarıyla etkili ve yeterli tedavi uygulanmasını sağlamak.
 • Güncel oftalmoloji literatürünü takip etmek.
 • Bilimsel yayınlar ile bilimsel bilgi birikimine katkı sunmak.

Fiziksel Altyapı ve Donanım:

 • Fundus florosein ve indosiyanin yeşil anjiografi
 • Argon lazer fotokoagulasyon
 • Nd: YAG lazer
 • Humphrey bilgisayarlı görme alanı
 • Hess perdesi
 • Sinir lifi tabakası analizi ( NFA, GDx)
 • Altı muayene odası
 • Katarakt cerrahisi için Alcon Infiniti Vision System fako cihazı
 • Megatron vitrektomi cihazı
 • Vitrektomi cihazıyla uyumlu endolaser
 • Diiital  biyomikroskopik fotoğraf  ve video sistemi
 • Dijital mikroskop videokamera
 • Zeiss ameliyat mikroskobu
 • M&S Pediatrik görme muayene seti
 • Multi Diod Lazer
 • Tomey Korneal Topografi cihazı
 • Topcon Oto Refraktör – Keratometre
 • Canon  nonkontakt havalı  tonometre
 • A/B Scan Mod Ultrason cihazı
 • Pakimetre cihazı

Dersler:

I- Tıp Fakültesi Dönem III

 1. Görme Kaybı
 2. Kırmızı Göz
 3. Sistemik hastalıklar ve göz
 4. Kırma Kusurları
 5. Görme Yolları

II- Tıp Fakültesi Dönem V

 1. Göz kapağı hastalıkları ve lakrimal sistem hastalıkları
 2. Kornea hastalıkları
 3. Lens hastalıkları, Katarakt ve tedavisi
 4. Glokom: Tanı ve tedavi ilkeleri
 5. Orbita hastalıkları
 6. Konjunktiva hastalıkları ve Trahom
 7. Göz tümörleri
 8. Gözde muayene yöntemleri
 9. Göz travmaları ve kimyasal yaralanmalar
 10. Sistemik hastalıklar ve göz
 11. Üveitler: Tanı ve tedavi ilkeleri
 12. Retina dekolmanı ve Maküla hastalıkları
 13. Refraksiyon muayenesi ve kırılma kusurları tedavisi
 14. Optik sinir hastalıkları: Tanı ve tedavi ilkeleri
 15. Şaşılıklar: Tanı ve tedavi ilkeleri

İletişim bilgileri:
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz hastalıkları Anabilim Dalı
BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi
67600, Esenköy-Kozlu, ZONGULDAK
Telefon: 0372 261 22 65
Faks: 0372 261 02 64

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin