Cerrahi Tıp Bilimleri
31 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Tanıtım:Genel Cerrahi Anabilim Dalı,  Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2000 yılında poliklinik hizmeti vermeye başlamış, 2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır.  Günümüzde Genel Cerrahi Anabilim Dalının kullanımına ait servis 34 yatak kapasitesine sahip olup yanında ileri yaşamsal destek olanaklarına erişkin için Yoğun Bakım Üniteside mevcuttur. Servisimizin doluluk oranı % 100’e yakındır. Yılda yaklaşık 1500 ameliyat gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde, meme ve endokrin cerrahisi, karaciğer safra yolları ve pankreas cerrahisi, özefagus, mide ve duodenum cerrahisi, ince barsaklar, kolon, rektum ve anal bölgenin benign ve malign hastalıklarının cerrahi tedavisi ve obezite cerrahisi yapılmaktadır. İleri cerrahi teknik donanım ve bilgi, beceri gerektiren laparoskopik ameliyatlar da bölümümüzde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel Cerrahi Anabilim Dalına bağlı birimlerden, Ultrasonografi Ünitesinde, meme ve tiroid ultrasonografisi, ultrasonografi eşliğinde meme ve tiroid biyopsisi, hepatobiliyer ultrasonografi, endoanal ve endorektal ultrasonografi işlemleri ve ayrıca ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemler yapılabilmektedir. Anabilim Dalımız Endoskopi ünitesinde cerrahi problemi olan hastalara tanısal ve tedavi edici özefagus, mide ve duodenum endoskopisi, kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi yapılmaktadır. Girişimsel olarak polipektomi, mukozal rezeksiyon, Perkutan Gastrostomi, Bant ligasyon gibi işlemler yapılmaktadır.  Stoma Bakımı Ünitesinde hastanemizde veya dış merkezlerde ameliyat olan ostomili hastalara bakım ve eğitim verilmektedir. Gastrointestinal Motilite Laboratuvarında,  özefagus-mide 24 saat ph monitorizasyon, özefagus ve anal manometri işlemleri yapılmaktadır.

Eğitim

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda çeşitli kıdemlerde toplam 12 genel cerrahi araştırma görevlisi bulunmaktadır. Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi 5 yıldır. Genel cerrahi uzmanlık eğitimi pre ve postoperatif hasta bakımında, cerrahi hastalarının ameliyatsız tedavisinde giderek yoğunlaşan sorumluluk ve klinik sorunlarda tek başına karar alabilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Genel cerrahi eğitiminin ilk yılında hasta bakımında deneyimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İlk yıl cerrahi asistanları ameliyathane, acil servis ve klinikteki aktivitelere katılırlar. İkinci yıl eğitiminin amacı çeşitli alt birimlerde çalışarak değişik cerrahi hastaların bakımını öğrenmek ve yoğun bakımda zor hastaların bakımı konusunda yeteneklerin geliştirilmesidir. Beraberinde ilk yıla oranla daha fazla cerrahi girişime aktif olarak katılırlar.

Cerrahi eğitiminde üçüncü yılda orta kıdemli olarak çalışan cerrahi asistanları klinikler-arası konsültasyonlara katılır, karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer alır ve kendilerinden daha kıdemsiz asistanlara liderlik etme becerilerini geliştirirler.

Cerrahi eğitimin dördüncü ve beşinci yılında cerrahi asistanlar kıdemli asistan olarak servisin sorumlusu olurlar. Bu dönemde daha da zor cerrahi işlemler konusunda yeteneklerini geliştirirler. Eğitimin bu dönemindeki amaç liderlik yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Beş yıllık genel cerrahi eğitimi içinde 2 ay Anestezi ve Reanimasyon, 2 ay Göğüs Cerrahisi, 2 ay Kadın Hastalıkları ve Doğum, 2 ay Ortopedi ve Travmatoloji, 1 ay Patoloji, 2 ay Üroloji rotasyonları vardır.

Türkiye’de uzmanlık eğitimindeki yönetmeliğine göre cerrahi asistanları birer araştırma tezini tamamlamak zorundadırlar. Cerrahi eğitiminin 1 yılının sonunda belirlenen tez konusu ile ilgili araştırmaları ilerleyen yıllar içinde tamamlayıp, beşinci yıla başlamadan tezlerini yazmış olmaları istenir. Tez dışında cerrahi eğitim sırasında cerrahi asistanları klinik ve deneysel çalışmalara katılırlar.

Akademik yıl içerisinde Pazartesi ve Cuma günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup Pazartesi günleri haftalık preoperatif olguların değerlendirilmesi ve makale sunumu gerçekleştirilirken Cuma günleri haftalık postoperatif olguların değerlendirilmesi ve seminer sunumu yapılmaktadır. Aylık olarak öğretim üyeleri tarafından araştırma görevlilerine cerrahi uygulamalar sırasında karşılaşacakları konular ile ilgili dersler verilmektedir. Gerek bu dersler gerekse cerrahi konularla ilgili olarak yılda iki kez sınav yapılmaktadır.

Pazartesi sabahları, patoloji, radyasyon onkoljisi ve medikal onkolji bölümlerinin katılımı ile malignite olgularının tedavilerinin tartışıldığı ortak toplantılar düzenlenmektedir.

Özniyetimiz (Vizyonumuz)

 Öncelikli olarak içinde bulunduğumuz topluma en ayrıcalıklı sağlık hizmetini ulaştırmak, bizlere güvenerek sağlıklarını emanet eden hastalarımıza en etkili ve güncel tedavileri uygulamak, bu vizyon doğrultusunda hekim ve genel cerrahi uzman adayları yetiştirmektir.

Temel Değerlerimiz

            Hastalarımıza karşı sözümüzle ve davranışlarımızla dürüst olmak…

            Hastalarımızı ayırt etmeden özveriyle, saygıyla ve nezaketle tedavi etmek…

            Hastalarımıza ve aile üyelerine, duyarlılıkla ve empatiyle yaklaşmak…

            Her türlü koşul altında, vizyonumuza ve temel değerlerimize bağlı kalarak mesleğini icra edecek hekimler yetiştirmek.

            Genel Cerrahi alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendimizi geliştirmek ve bu kazanımlarımızı hekim ve uzman adaylarıına aktarmak.

            Genel Cerrahi alanında etkili araştırmalar yaparak bilim dünyasına katkıda bulunmak.

Özgörevimiz (Misyonumuz)

            Önce hasta; ilkesi ile çalışmak.

            En iyi hizmet ve bakımla hastalarımızın ve ailelerinin hayatında değişiklikler yaratmak.

            Araştırmalar yaparak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek uyguladığımız tedavilerden elde ettiğimiz sonuçları mükemmele ulaştırmak.

Üniversite Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak misyonumuzu sürdürmek.

Verdiğimiz eğitim ile hekim adaylarının Temel Genel Cerrahi Bilgilerini ve Uygulamalarını doğru bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak.

Gelecekte her türlü, kademede görev yapabilecek Genel Cerrahi Uzmanları yetiştirmek.

Ulusal ve Uluslararası anlamda saygın bir Genel Cerrahi Kliniği olmak

Akademik Personel

            

Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK

Öğretim Üyeleri

 • Prof.Dr. Mustafa CÖMERT
  Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
  Prof.Dr. Kemal KARAKAYA
  Prof.Dr. Ali Uğur EMRE
  Doç.Dr. Fatma Ayça GÜLTEKİN
  Yrd.Doç.Dr. Yusuf GÜNAY 

İletişim Bilgileri:

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

BEÜ. Uygulama ve Araştırma Hastanesi

67600, Kozlu, Esenköy, ZONGULDAK

Tel   : (0372) 261 3016-3011-2776-2861 Faks : (0372) 261 01 55

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin