Cerrahi Tıp Bilimleri
30 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Akademik Personel

ÇOCUK CERRAHİSİ  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Duygu TATLI UÇARCI)

Prof.Dr. Kemal Varım NUMANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Duygu TATLI UÇARCI

Tanıtım: 

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 23.10.2000 yılında poliklinik, 09.04.2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmak olmuştur.

Yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-17 yaş), doğumsal ve/veya edinsel solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır.

Çocuklar, hiçbir zaman erişkinlerin küçültülmüş bir hali değildir. Çocukluk çağının kendine has fizyolojileri ve hastalıkları vardır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar, farklı dönemlerde farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Bu hastalıklardan cerrahi yaklaşım gerektirenler, ilgili konulara özgü tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen ve uygulayan çocuk cerrahları tarafından değerlendirilmekte ve gerçekleştirilmelidir.

Eğitim:

Tıp fakültesi öğrencileri bir yıl süren zorunlu İngilizce hazırlık sonrasında 6 (altı) yıl süren eğitimlerinde üçüncü ve dördüncü yıllarda çocuk cerrahisi eğitimi almaktadır. Dönem III’de 2 saat teorik, Dönem IV’de ise 2 haftalık staj grubu olacak şekilde eğitim verilmektedir.

Çocuk Cerrahisi alanında Uzmanlık Eğitimi, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 5 (beş) yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde uzmanlık öğrencilerine deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresinin yaklaşık 2 yılı Genel Cerrahi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Patoloji, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji rotasyonu şeklinde gerçekleştirilmektedir. Asistanlar ilk iki yıl gün aşırı olmak üzere giderek azalan sıklıkta nöbet tutmaktadırlar. Akademik yıl içerisinde Salı günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları, Pediatri, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları ile ortak toplantılar, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir. Bir sonraki hafta yapılacak tüm ameliyatların tartışıldığı haftalık vaka takdimi toplantısı bölüm içi denetleme mekanizmasının önemli bir ögesi olmakta, tüm öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin toplantıya aktif katılımını sağlamaktadır.

Vizyon: Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, yakın çevremizde ve Batı Karadeniz bölgesinde çocukların cerrahi hastalıklarının sağaltımı konusunda  kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefler. Çocuk Cerrahisi alanında Tıp Fakültemizin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminde ülkemizdeki gözde konumunu geliştirerek daima daha iyi ve daha ileri konuma ulaşmayı hedefler.

Temel Değerler:

Bilimsellik, evrensellik

Çalışkanlık, çağdaşlık

Hekimlik temel değerlerini gözetmek

Akademik etik ilkeleri gözetmek

Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak

Çocuk Cerrahisi eğitimini doğru ve ilkeli yaklaşım ile gerçekleştirmek

Misyon: Öğrencilerin cerrahi sorunu olan çocuk hastalıklarının oluşum mekanizmalarını uygun eğitim ve çağdaş yöntemler eşliğinde öğrenmelerini sağlamaktır. Hekimlik uygulamalarında başarıyı getirecek olan temel bilgi ve kavrama becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin izlenmesinde ve uygulanmasında en yeni teknik olanakları kullanarak kendisine ve bilgisine güvenen, uygar, mesleğinde yeterli ve yetenekli Çocuk cerrahisi  uzmanlarının yetiştirilmesidir.

Eğitim Amaçları:

Hekimlik uygulamalarında temel bilgi ve kavrama becerilerine sahip,

Kendine ve bilgisine güvenen, uygar ve mesleğinde yeterli ve yetenekli,

Çağdaş yöntemler eşliğinde ve en yeni teknik olanakları kullanan,

Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri izleyen,

Bilimsel yayımlarla ulusal ve uluslar arası bilgi birikimine katkıda bulunan,

İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın,

Sosyal ve kültürel konularda da aktif hekimlerin ve Çocuk Cerrahisi uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Akademik Personel:

2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı kadrosunda bir doçent öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzün bugüne kadar yetiştirdiği Çocuk Cerrahisi uzmanı sayısı bir’dir. Halen bir araştırma görevlisi uzmanlık eğitimi almaktadır.

Fiziksel Altyapı ve Donanım:

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nın kullanımına ait serviste; sekreterya, 2 küvöz, 2 açık yataklı yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesi, 3 büyük 3 orta boy, 4 adet de infant hasta yatağı, 2 respiratör, 3 monitör, bakım ve tedavide kullanılan ek cihaz donanımı mevcuttur. Araştırma görevlileri odası, hemşire odası ve depo mevcuttur.

Başlıca Çalışma ve Araştırma Alanları:

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

Çocuklarda Travma

Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına ait Cerrahi Hastalıklar

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Çocuk Cerrahisinde ve Çocuk Ürolojisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi

Çocuklarda Baş boyun Cerrahisi

Yanık

Haftalık Staj Programı:

Tıp Fakültesi Dönem IV

  PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA  
08.00-08.40 HASTA BAŞI VİZİTİ CERRAHİ UYG. HASTA BAŞI VİZİTİ CERRAHİ UYG. HASTA BAŞI VİZİTİ  
08.40-09.30 Cerrahi Bir Hasta Olarak Fetüs, Fetal Obstruktif Üropati CERRAHİ UYG. Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi ve Parenteral Nütrisyon CERRAHİ UYG. Çocuk Travmalarında İlk Yaklaşım  
09.40-10.30 Cerrahi Bir Hasta Olarak Yenidoğan CERRAHİ UYG. Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi ve Parenteral Nütrisyon CERRAHİ UYG. Abdominal veThorakal Yaralanmalar  
10.40-11.30 Cerrahi Bir Hasta Olarak Yenidoğan CERRAHİ UYG. Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi ve Parenteral Nütrisyon CERRAHİ UYG. Abdominal veThorakal Yaralanmalar  
11.40-12.30 PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. PRATİK UYGULAMALAR  
13.40-14.30 Konjenital Özefagus Patolojileri Neonatal İntestinal Atreziler Konjenital Megakolon İnfantil Hipertrofik Pylor Stenozu Çocuklarda Akut Karın  
14.40-15.30 PRATİK UYGULAMALAR Neonatal İntestinal Atreziler PRATİK UYGULAMALAR Çocuklarda GİS Kanamalar PRATİK UYGULAMALAR  
15.40-17.00 HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ  
 
  PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
08.00-08.40 HASTA BAŞI VİZİTİ CERRAHİ UYG. HASTA BAŞI VİZİTİ CERRAHİ UYG. PRATİK SINAV
08.40-09.30 Karın Ön Duvarı Patolojileri CERRAHİ UYG. Rotasyon Anomalileri ve Mekonyum İleus CERRAHİ UYG. PRATİK SINAV
09.40-10.30 Karın Ön Duvarı Patolojileri CERRAHİ UYG. Rotasyon Anomalileri ve Mekonyum İleus CERRAHİ UYG. TEORİK YAZILI SINAV
10.40-11.30 PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. TEORİK YAZILI SINAV
11.40-12.30 PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. PRATİK UYGULAMALAR CERRAHİ UYG. ARA
13.40-14.30 Konjenital Diafram Patolojileri İnguinal Herni, Hidrosel ve İnmemiş testis Anorektal Malformasyonlar Çocuklarda GİS Kanamalar TEORİK SÖZLÜ SINAV
14.40-15.30 Konjenital Diafram Patolojileri PRATİK UYGULAMALAR PRATİK UYGULAMALAR PRATİK UYGULAMALAR TEORİK SÖZLÜ SINAV
15.40-17.00 HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ HASTA BAŞI VİZİTİ TEORİK SÖZLÜ SINAV

 

İletişim Bilgileri

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

B Blok 5. Kat

BEÜ. Uygulama ve Araştırma Hastanesi

67600, Kozlu, Esenköy, ZONGULDAK

Tel: (372) 261 25 86

Faks: (372) 261 01 55

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin