Cerrahi Tıp Bilimleri
29 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Tanıtım:
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalımız 2001 yılında faaliyete geçmiş olup her branştan cerrahi hastanın güvenle ameliyat olabilmesi için gerekli tüm genel anestezi, rejyonal anestezi, sedo-analjezi ve monitörize anestezi bakım teknikleri uygulanabilmektedir. Anabilim dalımız 2001 yılında dört ameliyathane odası, iki öğretim üyesi (Doç. Dr. Hanife Altunkaya Doç. Dr. Yetkin Özer), iki araştırma görevlisi ve dört anestezi tekniker/teknisyeniyle hizmet vermeye başlamıştır. 2001-2004 yıllarında Doç. Dr. Hanife Altunkaya, 2004-2013 yıllarında Prof. Dr. Işıl Özkoçak Turan Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 2013 yılından itibaren bu görevi Doç. Dr. Hilal Ayoğlu sürdürmektedir. Bugün altı öğretim üyesi,   yedi  araştırma görevlisi ve yirmi altı teknisyenle 14 ameliyathane odası, on yataklı Reanimasyon-Yoğun Bakım Ünitesi,  Anestezi-Ağrı Polikliniği’nde ve ameliyathane dışı ünitelerde hizmete devam edilmektedir. Anabilim Dalı’mızda ameliyathanelerdeki her türlü anestezi girişimi (Uyanık Kraniotomi, Obezite Cerrahisi, Kardiyovasküler Cerrahi, Neonatal Cerrahiler, Kanser Cerrahileri, Göğüs Cerrahisi vb. özellikli cerrahiler) yanı sıra çeşitli ağrı tedavisi yöntemleri, ağrısız doğum, port kateter uygulamaları, invaziv girişimler (santral kateterizasyon, perkutan trakeostomi, ultrasound eşliğinde rejyonal blok-kateter uygulamaları vb.), akupunktur, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları ve yoğun bakım hastalarının takip ve tedavileri de özenle yapılmaktadır. Günümüze kadar anabilim dalımızda kırkın üzerinde uluslararası ve ellinin üzerinde ulusal yayın yapılmıştır. Ayrıca kliniğimiz öğretim üyelerinin katkılarıyla kitap çevirileri, bölüm yazarlıkları mevcuttur. Anabilim Dalımızda tüm cerrahi dallarda yılda ortalama 20.000 ameliyat anestezi altında yapılmakta, 1000 hastaya da ameliyathane dışında (EKT, Onkoloji, Anjiyografi, Endoskopi, BT, MR üniteleri vb.) anestezi uygulanmaktadır.

Eğitim:
Anabilim Dalı’mızca araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitimi, tıp fakültesi öğrencilerinin lisans dersleri, anestezi tekniker/teknisyen/hemşire/sağlık çalışanlarının hizmet içi eğitimleri, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Teknikerliği ön lisans eğitimleri verilmektedir.

Eğitimimizin Amaçları:
Hekimlik uygulamalarında temel bilgi ve kavrama becerilerine sahip,
Kendine ve bilgisine güvenen, uygar ve mesleğinde yeterli ve yetenekli,
Çağdaş yöntemler eşliğinde ve en yeni teknik olanakları kullanan,
Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri izleyen,
Bilimsel yayınlarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunan,
İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın,
Sosyal ve kültürel konularda da aktif hekimlerin ve anesteziyoloji uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Öz niyetimiz (Vizyonumuz):

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde  tanınan, güvenilen ve tercih edilen bir klinik olarak hem Batı Karadeniz Bölgesi’nde hem de tüm yurdumuzda hastalarımıza hizmet edebilmektir.

Temel Değerler:
Bilimsellik, evrensellik
Çalışkanlık, çağdaşlık
Hekimlik temel değerlerini gözetmek
Akademik etik ilkeleri gözetmek
Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon eğitimini doğru ve ilkeli yaklaşım ile gerçekleştirmek

Öz görevimiz (Misyonumuz): “Önce hasta, önce bilim’’ ilkesiyle en son bilgi ve tekniklerle donanmış anestezi uzman doktorlarını ve anestezi teknikerlerini yetiştirmek, tıp fakültesi öğrencilerinin bilim dalımızla ilgili bilgi ve farkındalıklarını arttırmak, kaliteli hasta hizmetinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanlarda nitelik ve nicelik olarak başarılı akademik faaliyetlerde bulunmaktır.

Akademik Personel:
2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı kadrosunda bir  doçent, beş yardımcı doçent olmak üzere altı öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzün bugüne kadar yetiştirdiği anesteziyoloji uzmanı sayısı yirmidir. Halen yedi araştırma görevlisi uzmanlık eğitimi almaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Hilal AYOĞLU

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Hilal AYOĞLU
Yrd.Doç.Dr. R.Dilek OKYAY
Yrd.Doç.Dr. Gamze KÜÇÜKOSMAN
Yrd.Doç.Dr. Özcan PİŞKİN
Yrd.Doç.Dr. Bengü Gülhan AYDIN

Araştırma Görevlileri

  • Arş. Gör. Dr. Aslı YALÇIN
  • Arş. Gör. Dr. Mehmet Malik BEREKET
  • Arş. Gör. Dr. Tolga KANSIZ
  • Arş. Gör. Dr. Eren AÇIKGÖZ
  • Arş. Gör. Dr. Hüseyin ÖZTOPRAK
  • Arş .Gör. Dr. Bahar AKTAŞ

İdari/Teknik Personel
ANESTEZİ TEKNİKERLERİ /TEKNİSYENLERİ
Baş tekniker: Sinan Bahadır

Yasemin Yıldırım
Yasemin Gürsoy
Türkan Mıdık
Kadriye Görücü
Hürcan Tanrıverdi
Havva Helvacı
Murat Koç
Mercan Ekin
Kübra Yıldırım
Süleyman Özkan
Yücel Sayal
Mustafa Aker
İbrahim Şahin
Serhat Tarkun
Fatih Özkan
Duygu Köksal
Ö.Burkay Çiftçi
Abdussamet  Koca
Gülşen  Uğur
Yasemin Aydın
Kerim Çetin
Melike Geren
Mehmet Erşan Mısırlı
Elif Çiftçi
Mehmet Hanifi Şimşek

Fiziksel Altyapı ve Donanım:
Ameliyat Odası Sayısı: 14
Poliklinikler: Anestezi ve Ağrı Poliklinikleri
Yoğun Bakım: On yataklı Reanimasyon Ünitesi

Anestezi Cihazları:

Datex Ohmeda Avance 4
Datex Ohmeda Avance CS2-Pro 1
Datex Ohmeda Aestiva/5 MRI 1
Drager Fabius GS 7
ADU S5                      2
Excel 210 SE          5

Destek cihazlar: Fiberoptik Bronkoskop, Video larengoskop, USG, TEE, Eğitim maketleri (CPR, hava yolu, epidural-spinal uygulamaları, damar yolu uygulamaları maketi vb.)

Başlıca Araştırma Alanları:
Oksidatif hasarlanma
Postoperatif analjezi
Kas gevşeticiler
Anestezik ajanların kardiyak etkileri
Enjeksiyon ağrısı
Obezite cerrahisi
Uyanık Kraniyotomi
Sedasyon
Yoğun Bakım
Nutrisyon
Anestezi çalışanları tutum ve davranışları, anestezi eğitimi

İletişim Bilgileri

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Z.K.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi
67600, Kozlu, Esenköy, ZONGULDAK
Tel: (372) 261 23 80
Faks: (372) 261 01 55
e-posta: periayogluzku@yahoo.com

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin