Cerrahi Tıp Bilimleri
40 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Tanıtım: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, BEÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmak olmuştur.
Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi günümüzde en hızlı gelişen tıp alanlarından biridir. Yüksek teknolojiye ve bireysel yaratıcılığa açık oluşu bu branşı geleceğin bilim dallarından birisi yapmaktadır. BEÜ Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi bu anlayışa uygun olarak hastalara olduğu kadar bilime de hizmet etmeye devam etmektedir. Bu amaçla bölümümüzde mikrocerrahiden lazer cerrahisine kadar uzanan geniş bir yelpazede her türlü girişim mükemmel bir şekilde yapılmaktadır.

Eğitim: Araştırma görevlilerimiz ilk iki yıllarını klinikte geçirip gerekli görgü ve beceriyi kazandıktan, ve Plastik Cerrahi disiplinini sindirdikten sonra ilk önce Genel Cerrahi olmak üzere sırasıyla kanuni rotasyonlarını tamamlarlar. Asistanlar klinikte bulundukları sürece her türlü bilimsel ve klinik faaliyette aktif rol almaları için özendirilirler.

Özniyetimiz(Vizyonumuz)

 • Bilimsellik, çağdaşlık ve evrensellik
 • Toplum sağlığı için bilimsellik
 • Herkese eşit ve en iyi sağlık hizmeti verme
 • Akademik, etik ilkelere bağlı ve yeterli donanımlı bireyler yetiştirme
 • Araştırmacılık ve yenilikçilik

Özgörevimiz(Misyonumuz)

 • Temel  plastik,rekonstrüktif ve estetik cerrahi ilgi alanlarına hakim nitelikte;
 • Her alanda karşılacağı plastik,rekonstrüktif ve  estetik cerrahi hastasına ilk müdahaleyi yapabilecek,gerekli merkezlerle  sevk ve  idaresini yapabilecek nitelikte;
 • Deontolijisi, etik kurallar ile meslektaşları ile iletişim ve bilgi alış verişi  sağlayacak nitelikte;
 • Her koşulda bilimselliği ve araştırmacılığa açık olacak pratisyen hekimlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak
 • Ayrıca Anabilim dalımızda tedavisi yapılan  ve  uygulanan  tüm plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi  amaliyatlarını  yapabilir nitelikte;
 • Araştırmacı, bilimsel ve etik kuralları uygulayabilir nitelikte;
 • Akademik görevleri üstlenebilecek nitelikte uzman doktorlar yetiştirmektir

Akademik  Personel

Bölümde 1 profesör, 1  Yardımcı Doçent ve 3 araştırma görevlisi  bulunmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Anabilim Dalı Başkanı :

Prof.Dr. Ahmet Eksal KARGI

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ahmet Eksal KARGI
Doç.Dr. Tahsin GÖRGÜLÜ
Yrd.Doç.Dr. Burçin ACUNER

Altyapı-Kapasite

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik  Cerrahi   klinik servisi 16 yataklı olup  Tıp fakültesi Hastanesi S blok 3. kattadır.Ayrıca  Çocuk hastalar   K blok 5. kat  Çocuk Cerrahisi  servisinde  takip edilmektedir. Servisimiz 2 adet  özel oda, 3 adet 2 kişilik oda, 2 adet  4 kişilik oda, pansuman odası ve tıbbi malzeme deposundan oluşmaktadır. Kliniğimizin poliklinik  hizmetleri K blok  1. katta  Plastik Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi polikliniğinde verilmektedir. Kliniğimizin amliyatları haftanın 5 gününde S blok 3. katta 5 nolu odada gerçekleştirilmektedir

Çalışma Konuları

Plastik ,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde  başta yanık,yara takibi ve iyileştirilmesi olmak üzere  kapsadığı  ve  takip ettiği her türlü konuda  bilimsel içerikli araştırma  ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

Tıp öğrencisi eğitimi

Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencileri Plastik, rekonstrüktif ve Estetik cerrahi kliniğinde stajlarını

Pratik uygulama, ameliyatları izleme ve temel müdahale becerilerini kazanma yanında müfredata uygun teorik bilgi ile eğitim almaktadır

Araştırma görevlilerimiz ilk iki yıllarını klinikte geçirip gerekli görgü ve beceriyi kazandıktan ve Plastik Cerrahi disiplinini sindirdikten sonra ilk önce Genel Cerrahi olmak üzere sırasıyla kanuni rotasyonlarını tamamlarlar.

Asistanlar klinikte bulundukları sürece her türlü bilimsel ve klinik faaliyette aktif rol almaktadırlar.

 

Tıp öğrenimi sırasında  verilen dersler

Teorik  ve Pratik dersler 

Konjenital Anomaliler: Yarık damak- dudak; kulak şeklinin bozukluğu ve yokluğu; el ve ayaklardakiher türlü şekil bozukluğu.
Kranio-maksillofasiyal Cerrahi: Doğuştan ya da sonradan oluşan kafa ve yüz bölgesi anomalilerinin; kanser cerrahisi ve kazaları takiben oluşan yüz ve kafa kemiklerinin doku eksikliklerinin onarımı; çene eklemi hastalıkları.
Yumuşak Doku Tümörleri: Her türlü deri ve yumuşak doku tümörleri.
El Cerrahisi: El travmalarından sonra oluşan tendon, damar, sinir hasarları; doku kayıpları; eklem ve kemik hasarlarının onarımı.
Mikrocerrahi: Kopan el ve parmakların yerine tekrar dikilmesi; yüz felci onarımı; büyük doku kayıplarının vücudun bir başka bölümünden getirilen dokuyla onarımı.
Zor İyileşen Yaralar ve yanıklar: Diyabetik ayak, yatak-bası yaraları ve damar tıkanıklığı yaralar; yanığa bağlı şekil bozukluklarının onarımı.
Ürogenital Cerrahi: Cinsel organların doğuştan gelen şekil bozuklukları (peygamber sünneti); penis ve vajina rekonstrüksiyonu; travma sonrası kopan organların yerine dikilmesi ya da yeniden oluşturulması; cinsiyet değişiklikleri.

 Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi

 Tel: (372)2612001-2923,2930  Fax.:(372) 2610155

Estetik Cerrahi: Saç ekimi, yüz germe, burun, göz kapağı, kulak estetiği, meme küçültme ve büyütme operasyonları, karın germe ve yağ alma, eski yara izleri ve dövmelerin düzeltilmesi ve yüz gençleştirme işlemleri.
Laser Uygulamaları ve Cerrahisi: Yüz gençleştirme, çeşitli cilt lezyonlarının tedavisinde (Seborrheic keratosis, Verruca vulgaris/plana, Sebaceous gland hyperplasia, Angiofibroma, Junctional ve compound nevüs, Lentigo simplex, Small syringomas, Epidermal melasma, Rhinophyma), yara izlerinin giderilmesinde, dövmelerin çıkarılmasında, damar kaynaklı kitlelerin tedavisi ve cerrahi olarak çıkarılmasında.

 

Bölümümüze daha önce hizmet etmiş uzman doktorlarımız

 

Uzm.Dr. Ahmet Işıkdemir

Uzm.Dr. Cem Payaslı

Uzm.Dr. Bülent Tekerekoğlu

Uzm.Dr.Adnan Arslan

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü   67600 Zonguldak/TÜRKİYE

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin