Cerrahi Tıp Bilimleri
39 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tanıtım 

Hastalık (pathos) bilimi (logos) anlamına gelen Patoloji hücre, doku ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişiklikler ile ilgilenir. Hücre, doku ve organları, vücudu (otopsi) ve vücut sıvılarını morfolojik, immünolojik, kimyasal ve moleküler yöntemler ile inceleyerek hastalıkları tanımlamaya çalışır.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Ekim 2000 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Giderek fiziksel alt yapı, eğitim kadrosu ve teknik personel açısından güçlenen Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, halen Hastanemizde kendine ayrılmış olan B1 Katında bir bölümde departmanlaşmış olarak faaliyet göstermektedir.

Patoloji laboratuvarlarımızda; tanısal amaçla ve tedaviye yönelik olarak diğer anabilim dalları ve kliniklerden, yanı sıra çeşitli hastaneler ve sağlık kurumlarından gönderilen sitoloji, biyopsi ve ameliyat materyalleri ve konsültasyonlar incelenmektedir. Konvansiyonel incelemelerin yanında histokimya, immünohistokimya, immünfloresans ve moleküler patoloji çalışmaları da yoğun olarak uygulanmaktadır. Ameliyatların yapılması sırasında acil tanı verilmesi gerektiğinde dondurulmuş kesi (“frozen section”) yöntemi olağan uygulamalarımızdandır.

2016 yılında hastalara ait 19.000 biyopsi ve sitoloji materyali (konvansiyonel+sıvı bazlı) incelenmiştir. Ayrıca 27600 adet immünohistokimya, immünfloresans ve histokimya, 2500 adet moleküler test, 700 adet dondurulmuş kesi uygulaması yapılmış; 400 adet konsültasyon materyali değerlendirilmiştir.

Eğitim: Tıp fakültesi öğrencileri 6 (altı) yıl süren eğitimlerinde ikinci ve üçüncü yıllarda Patoloji eğitimi almaktadır. Dönem II’de 14’i teorik, 6’sı pratik uygulama olmak üzere toplam 20 saat; Dönem III’de ise 122’si teorik, 48’i pratik olmak üzere toplam 170 saat ders verilmektedir.

Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Fizyoterapi lisans ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Patoloji Teknikerliği, Radyoloji ve Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği ön lisans programlarında da Patoloji dersleri verilmektedir.

Tıbbi Patoloji alanında Uzmanlık Eğitimi, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 4 (dört) yıldır. Uzmanlık eğitimi sürecinde; araştırma görevlileri önce materyallerin tespit, takip, kesit ve boyama işlemlerini, dondurulmuş kesi çalışmalarını gözlemler ve makroskopi çalışmalarına katılırlar. Daha sonra biyopsi ve sitoloji materyallerinin olağan değerlendirme programına alınırlar. İleri laboratuvar tekniklerine yatkınlıkları doğrultusunda histokimya, immünohistokimya ve moleküler patoloji uygulamalarına katılırlar. Patoloji araştırma görevlileri ayrıca makale, seminer ve olgu sunum toplantılarına; çeşitli anabilim dalları ile yapılan ortak klinikopatolojik toplantılar yanında bilimsel yayım çalışmalarına da aktif olarak katılırlar. Tıpta Uzmanlık Eğitimi kapsamında çeşitli cerrahi branşlardan araştırma görevlileri de rotasyon programları doğrultusunda, en az bir ay olmak üzere anabilim dalımızda görevlendirilirler.

 

Vizyon

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, yakın çevremizde ve Batı Karadeniz bölgesinde tanısal patoloji hizmetlerinde kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefler. Tıbbi Patoloji alanında Tıp Fakültemizin mezuniyet öncesi ve Patoloji uzmanlık eğitiminde ülkemizdeki gözde konumunu geliştirerek daima daha iyi ve daha ileri konuma ulaşmayı hedefler. Karadeniz’e komşuluğu bulunan illerdeki Tıp Fakültelerinin Tıbbi Patoloji Anabilim Dalları ile görev, proje ve ekipman paylaşımını gözetir. Batı Karadeniz yüksek öğretim merkezleri yanı sıra, ulusal ve uluslar arası ölçekte Patoloji disiplininde gerçekleştirilmesi hedeflenen projelerde gerektiğinde başı çekerek sinerji oluşturulmasına katkıda bulunmak ister. Ulusal ve uluslararası bilgi birikimine yayım ve bildiri yoluyla seçkin katkılarda bulunmak amaçları arasındadır.

 

Temel Değerler 

 • Bilimsellik, evrensellik
 • Çalışkanlık, çağdaşlık
 • Hekimlik temel değerlerini gözetmek
 • Akademik etik ilkeleri gözetmek
 • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
 • Patoloji eğitimini doğru ve ilkeli yaklaşım ile gerçekleştirmek

 

Misyon

Öğrencilerin hastalıkların oluşum mekanizmalarını uygun eğitim ve çağdaş yöntemler eşliğinde öğrenmelerini sağlamaktır. Hekimlik uygulamalarında başarıyı getirecek olan temel bilgi ve kavrama becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin izlenmesinde ve uygulanmasında en yeni teknik olanakları kullanarak kendisine ve bilgisine güvenen, uygar, mesleğinde yeterli ve yetenekli Tıbbi Patoloji uzmanlarının yetiştirilmesidir.

 

Eğitim Amaçları: 

 • Hekimlik uygulamalarında temel bilgi ve kavrama becerilerine sahip,
 • Kendine ve bilgisine güvenen, uygar ve mesleğinde yeterli ve yetenekli,
 • Çağdaş yöntemler eşliğinde ve en yeni teknik olanakları kullanan,
 • Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri izleyen,
 • Bilimsel yayımlarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunan,
 • İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın,
 • Sosyal ve kültürel konularda da aktif hekimlerin ve Patoloji uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Akademik Personel 

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı kadrosunda üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent olmak üzere altı öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzün bugüne kadar yetiştirdiği Tıbbi Patoloji uzmanları sayısı 12’dir. Halen üç araştırma görevlisi uzmanlık eğitimi almaktadır.

 

Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN 

Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR

Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN

Prof. Dr. Gamze YURDAKAN

Prof. Dr. Figen BARUT

Doç. Dr. Burak BAHADIR

Yrd. Doç. Dr. Esin KAYMAZ

 

Araştırma Görevlileri 

Arş. Gör. Dr. İsmail Eren BİROL

Arş. Gör. Dr. Emre IŞIK

Arş. Gör. Dr. Fatih KULA

 

 

Bölümümüzde Yetişen Tıbbi Patoloji Uzmanları (2001-2015) 

 1. Dr. Figen BARUT
 2. Dr. Sibel BEKTAŞ
 3. Dr. Gürkan KERTİŞ
 4. Dr. Tulu Emre EKEM
 5. Dr. Sacide ÇOLAK
 6. Dr. Havva GÖKÇE
 7. Dr. Neslihan KÖKTEN
 8. Dr. Arzu SÖNMEZ
 9. Dr. Zübeyde İlke NARLI
 10. Dr. Kıvanç YILMAZ
 11. Dr. Perihan UDUL
 12. Dr. Gül ERTEN

 

İdari/Teknik Personel 

Sekreter olarak çalışan dört (Elif BARIŞKIN, Muharrem YILDIRIM, Burak DEMİRCİ, Saffet KAYMAK) ve laboratuvar personeli olarak çalışan altı (Sevil KAYIŞ, Rukiye CİBO, Sevda GÜNEŞ, Hayriyegül GÜVERCİN, Musa DAĞKIRAN) toplam 10 personelimiz bulunmaktadır.

 

Fiziksel Altyapı ve Donanım 

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nın kullanımına ait sekreterya odaları, makroskopi, mikroskopi değerlendirme, kütüphane ve toplantı salonları, histopatoloji, sitopatoloji, histokimya, immünohistokimya ve moleküler patoloji laboratuvarları, immünfloresan değerlendirme odası, mikrofotografi odası, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri odaları, personel dinlenme odaları, kimyasal madde deposu ile preparatlar ve parafin bloklar için arşiv salonu mevcuttur.

 

Kullanılan Bazı Cihazlar ve Ekipmanlar 

 • Laboratuvarlar havalandırma sistemleri (2 adet)
 • Otomatik ekipmanlı makroskobi kabinleri (4 adet), (Baygen)
 • Elektronik terazi (DENSİplus UFO, JW300)
 • Dijital baskül (Densi, Si-1 Weighing Indicator)
 • Havalandırmalı doku örnekleri saklama dolapları (4 adet), (Baygen)
 • Makroskopik dijital fotografi ekipmanı; fotoğraf makinesi (Leica Digilux 2), stand (Mini repro) ve gros fotografi ekipmanı (Industria Fototecnica Firenze)
 • Sıvı azot tankı (International Cryogenics, IC20-D)
 • Sıvı azot aktarım kabı (Isotherm)
 • Derin dondurucu (-80°C), (Jovan, VX490S)
 • Kriyotom (2 adet), (Thermoshandon, AS620)
 • Otomatik doku takip cihazları (2 adet), (Leica, ASP300 ve ASP300S)
 • Doku gömme cihazları (2 adet), (Leica, EG1160)
 • Buzdolapları (6 adet), (İndesit, Uğur ve Arçelik)
 • Otomatik mikrotomlar (3 adet), (Leica RM2155, Leica RM2255 ve Shandon AS325)
 • Çok fonksiyonlu preparat boyama cihazı, (Leica, Autostainer XL)
 • Otomatik preparat kapama cihazı, (Leica, CV5030)
 • Tam otomatik immünohistokimya boyama cihazları (2 adet), (Roche Ventana, Benchmark ULTRA)
 • Tam otomatik histokimya boyama cihazı, (Ventana, Benchmark Special Stains, Roche)
 • Mikrodalga fırın (Beverage, 34L)
 • Su distilasyon cihazı (NS 108, Nüve)
 • Isıtıcılı manyetik karıştırıcı (NW hot plate/stirrer, HP240)
 • Vorteksler (3 adet), (CAT, VM3); (Tripath Imaging, Multi-Vial Vortexer); (MX-S, Scilogex)
 • PH ölçme cihazı (Toledo Mettler, MP220)
 • Santrifüj cihazı (Nüve, CN-180)
 • Etüvler (2 adet), (Nüve, EN400)
 • Hot plate’ler (2 adet), (Leica, HI1220)
 • Sıvı bazlı sitoloji cihazı (PREPSTAIN slide processor, TRIPATH IMAGING)
 • Sitosantrifüj cihazı (ROTINA380, HETTICH, ZENTRIFUGEN)
 • Cihaz enjektörü (MATEPREP)
 • Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu cihazı (Real-time PCR) cihazı (Cobas Z480, Roche)
 • DNA izolasyon cihazı (Cobas X480, Roche Hamilton)
 • Spektrofotometre (Biodrop)
 • Kuru ısı bloğu (HB-48p, WiseTherm)
 • Mikrosantrifüj (Microfuge16 Cenrifuge, Beckman Coulter)
 • Dual başlıklı binoküler eğitim mikroskopları (7 adet), (Leica, DMLS, DMLB (2), DM2500 (2); Nikon, ECLIPSE CI, Y-THF (2) ve Olympus, BX43, Olympus, CH30)
 • Binoküler mikroskop (3 adet), (Leica, DMLS)
 • Mikroskopik dijital fotografi ekipmanı (Zeiss Axioimager A2) ve Zeiss Axioscope 2 mikroskop
 • Beş eğitim başlıklı binoküler eğitim mikroskobu, (Leica, DMLB)
 • Mikrofotografi ekipmanlı trinoküler floresan mikroskop, (Leica, DMLB 100S)
 • Projeksiyon cihazı (BenQ, MP611) ve video kamera (Hitachi, VK-C212E)
 • Görüntü analiz sistemi (Leica, QWin Pro 3.1.0) ve video kamera (Leica, DFC280), ekipmanlı binoküler mikroskop (Leica, DMLB)
 • Bilgisayarlar (20 adet)
 • Yazıcılar (10 adet)
 • Kesintisiz güç kaynakları (5 adet), (Sinus, 3K SS230)

 

Başlıca Araştırma ve Uygulama Alanları: 

 • Organ, doku ve hücre düzeyinde morfolojik çalışmalar
 • Histokimya uygulamaları (konvansiyonel 30 parametre)
 • İmmünhistokimya uygulamaları (konvansiyonel 140 parametre)
 • İmmünfloresans uygulamaları (konvansiyonel altı parametre)
 • Moleküler patoloji çalışmaları (beş parametre)

 

Yapılmakta olan moleküler testler 

 • EGFR mutasyon analizi
 • KRAS mutasyon analizleri
 • NRAS mutasyon analizleri
 • BRAF mutasyon analizleri
 • HPV tarama ve tiplendirme analizi

  

Dersler:

Tıp Fakültesi Dönem II

I. Hastalıkların Biyolojik Temeli-I Ders Kurulu

Patolojiye giriş ve Patoloji laboratuvarı: Teknik ve fonksiyonlar
Hücre zedelenmesi: Genel mekanizmalar
Hücresel adaptasyon bozuklukları; atrofi, hipertrofi, hiperplazi, metaplazi ve displazi
Hücre içi birikimler
Apoptoz ve Nekroz
Genetik bozuklukların patolojisi
İltihap tanımı tipleri ve belirtileri
Akut iltihap: vasküler ve hücresel reaksiyonlar ve mediatörler
Rejenerasyon ve reperasyon
Sıvı-elektrolit ve kan dolaşım bozuklukları
Kronik iltihap

Tıp Fakültesi Dönem III

I. Hastalıkların Biyolojik Temeli-II: Neoplazi ve Hematopoetik Sistem Ders Kurulu

Patolojiye giriş
Neoplazinin tanımı ve sınıflandırılması
Neoplazide etiyoloji
Benign ve malign neoplazmların özellikleri
Neoplazide yayılma ve metastaz
Epitelyal tümörler
Mezenkimal tümörler
Santral sinir sistemi tümörleri
Teratom ve benzeri tümörler
Kemik iliği patolojisi
Plazma hücre diskrazileri
Lenfoid sistem patolojisi
Dalak ve timus patolojisi
İmmünopatoloji
Patoloji ve sitolojide moleküler yöntemler
Radyasyon zedelenmesinin patolojisi
Kanserin moleküler temelleri

II. Hastalıkların Biyolojik Temeli-III: İnfeksiyon Ders Kurulu

İnfeksiyon hastalıklarının patolojisine giriş ve bakteri infeksiyonları patolojisi
Granülomatöz iltihabi hastalıkların patolojisi: Tüberküloz, lepra ve sifilis
Amiloidoz
Fungal, parazitik ve viral infeksiyonların patolojisi

III. Gastrointestinal Sistem Ders Kurulu

Ağız ve çevre dokuları patolojisi
Özefagus patolojisi
Mide patolojisi
Mide neoplazmları patolojisi
Malabsorbsiyon patolojisi
İncebarsak patolojisi
Kalınbarsak patolojisi
İltihabi barsak hastalıklarının patolojisi
İnce ve kalın barsak neoplazmları patolojisi
Karaciğer patolojisi I
Karaciğer patolojisi II (Hepatit I)
Karaciğer patolojisi III ( Hepatit II )
Karaciğer patolojisi IV (Siroz )
Pankreas patolojisi
Karaciğer neoplazmları patolojisi
Safra kesesi patolojisi

IV. Dolaşım-Solunum Sistemi Ders Kurulu

Üst solunum yolu tümörleri patolojisi
Ateroskleroz patolojisi
Ateroskleroz dışı damar hastalıkları patolojisi
Hipertansiyon kalp hipertrofisi ve dilatasyonu
Obstrüktif akciğer hastalıkları patolojisi
Solunum yolu infeksiyonlarının ve pnömonilerin patolojisi
Solunum sistemi sitolojisi
Akciğer dolaşım bozuklukları
İnfektif endokardit patolojisi
İskemik kalp hastalıkları patolojisi
Perikardit, myokardit ve kalp tümörleri patolojisi
Romatizmal kalp hastalıkları patolojisi
Restriktif akciğer hastalıkları
Akciğer tümörlerinin patolojisi
Plevra ve mediasten tümörlerinin patolojisi
Venöz hastalıkların patolojisi

V.Endokrin Sistem Ders Kurulu

Endokrin sisteme giriş, Hipofiz ve sellar bölge hastalıkları patolojisi
Tiroid hastalıkları patolojisi
Paratiroid hastalıkları patolojisi ve MEN
Adrenal gland hastalıkları patolojisi
Endokrin pankreas hastalıkları ve diabetes mellitus organ değişiklikleri patolojisi

VI. Ürogenital Sistem Ders Kurulu

Böbreğin konjenital malformasyonları
Pelvik infeksiyon hastalıkları patolojisi
Glomerüler hastalıkların patolojisi
Böbreğin tubuler hastalıklarının patolojisi
Böbreğin interstisiyel hastalıklarının patolojisi
Böbreğin vasküler hastalıklarının patolojisi
Üriner sistem tümörleri patolojisi
Prostat Patolojisi
Testis tümörleri patolojisi
Vulva ve vajen hastalıkları patolojisi
Jinekolojik sitoloji
Uterus hastalıkları patolojisi
Over neoplazileri patolojisi
Trofoblastik hastalıkların patolojisi
Meme hastalıkları patolojisi

VII. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ders Kurulu

Santral Sinir Sisteminin temel hücresel reaksiyonları
Santral Sinir Sisteminin travmatik hastalıkları patolojisi
Santral Sinir Sisteminin dolaşım bozuklukları ve vasküler hastalıkları patolojisi
Santral Sinir Sisteminin infeksiyöz ve iltihabi hastalıkları patolojisi
Santral Sinir Sisteminin dejeneratif hastalıkları patolojisi
Santral Sinir Sisteminin myelin hastalıkları patolojisi
Santral Sinir Sisteminin herediter tümör sendromları
Santral Sinir Sistemi tümörleri patolojisi
Santral Sinir Sisteminin toksik ve metabolik hastalıkları patolojisi
Göz hastalıkları patolojisi
Kas hastalıkları patolojisi

VIII. Kas ve İskelet Sistemi Ders Kurulu

Periferik sinir sistemi hastalıkları patolojisi
Artritlerin patolojisi
Yumuşak doku tümörleri
Kemik tümörleri
Kırık iyileşmesi ve infeksiyonları
Dermatopatoloji

 

İletişim Bilgileri 

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

B.E.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi

67600, Kozlu, Esenköy, ZONGULDAK

Tel: (372) 261 2339

Faks: (372) 261 0155

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin