Cerrahi Tıp Bilimleri
38 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Tanıtım: Ortopedi ve Travmatoloji  Anabilim Dalı, Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 23.10.2000 yılında poliklinik hizmeti vermeye başlamış, 09.04.2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır.  Günümüzde Ortopedi ve Travmatoloji  Anabilim Dalının kullanımına ait servis 34 yatak kapasitesine ulaşması yanında ileri yaşamsal destek olanaklarına  sahip çocuk ve erişkin için Yoğun Bakım Üniteleride vardır. Servisimizin doluluk oranı % 100’e yakındır. Yılda yaklaşık 800 ameliyat gerçekleştirilmektedir. Özellikle travma ve komplikasyonları cerrahisi, artroplasti (eklem protezleri), artroskopik meniskus ve bağ cerrahisi (spor cerrahisi), İlizarov ve benzeri tekniklerle boy uzatma ve rekonstrüksiyon cerrahisi, el ve üst ekstremite (omuz, dirsek) cerrahisi, pediatrik ortopedik cerrahi,  omurga cerrahisi ve ayak cerrahisi olmak üzere ileri cerrahi teknik donanım ve bilgi, beceri gerektiren her türlü ameliyat yapılabilmektedir. Ayrıca hastanemiz bünyesinde CT,MR ve Kemik sintigrafi tetkikleri yapılabilmekte ve hastaların operasyon öncesi ileri tetkikleri acil ve elektif şartlarda yapılmaktadır.

Eğitim: Araştırma görevlileri ihtiyaca göre yılda 1 veya 2 taneyi geçmemek üzere Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 5 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Eğitim süresinin yaklaşık 1 yılı Genel Cerrahi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik Tedavi rotasyonu,Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Acil Tıp şeklinde  gerçekleştirilmektedir. Akademik yıl içerisinde  Çarşamba günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, seminer ve literatür  toplantıları,Fizik Tedavi, Radyoloji Anabilim Dalları ile ortak toplantılar ve preop-postop olguların değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca Asistan Eğitim Karnesi uygulaması ile araştırma görevlilerinin  Ortopedi ve Travmatoloji  eğitimleri sırasındaki denetimleri ve izlemleri yapılabilmektedir.

Özniyetimiz (Vizyonumuz) : Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmaktır.

Temel Değerlerimiz:

Ortopedi ve Travmatoloji’nin tüm alanlarında cerrahi veya cerrahi dışı tedavi eğitimine olanak sağlamak

Teknik, bilişsel ve iletişim kurma açısından, öğrenme ve araştırma becerilerinin eğitim süreci içinde geliştirilmesine yardımcı olmak

Yeni bilgi üretebilme ve bilginin eleştirel değerlendirilebilme yeteneği kazandırmak.

Etik ve deontolojik davranışlar geliştirilmesini sağlamaktır.

Özgörevimiz(Misyonumuz): Bu dalda yetişmekte olan uzmanlık öğrencilerini kas-iskelet sistemi hastalıkları ve travmatolojisi açısından tanı ve tedavide yetkin kılmak, onları tıp ahlakı yönüyle iyi bir uygulayıcı haline getirmektir.

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız: İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Lisans Eğitim Programı Dersleri:

Dönem III

Mezenkimal Tümörlere Yaklaşım Prof. Dr. Selçuk KESER
Elin Yapısal ve İşlevsel Hastalıkları Prof. Dr Ahmet BAYAR
Kırıklar ve İyileşmesi Prof. Dr. Selçuk KESER
4- Gelişimsel Kalça Çıkığı Prof. Dr. Selçuk KESER
5- Osteomyelitler ve Septik Artritler Prof. Dr. Ahmet BAYAR
6- Çıkıklar, Yumuşak Doku ve Bağ Yaralanmaları Prof. Dr. Ahmet BAYAR
7-  İskelet Sisteminin Doğuştan Sakatlıkları Doç. Dr. Murat SONGÜR
8- Nöromüsküler Hastalıkları Doç. Dr. Murat SONGÜR

Dönem V

El ve Üst ekstremite Sorunları: Prof. Dr. Selçuk KESER
Üst Ekstremite Kırıkları: Prof. Dr. Ahmet BAYAR
Omurga Travmaları: Doç. Dr. Murat SONGÜR
Omurga Deformiteleri ve Sorunları: Doç. Dr. Murat SONGÜR
Alt Ekstremite Kırıkları: Prof. Dr. Selçuk KESER
Çocukluk Çağı Kırıkları: Prof. Dr. Selçuk KESER
Pelvis Kırıkları: Prof. Dr. Selçuk KESER
Osteoartrit: Prof. Dr. Selçuk KESER
Çıkıklar ve Komplikasyonları: Prof. Dr Ahmet BAYAR
Eklem ve Bağ Yaralanmaları: Prof. Dr Ahmet BAYAR
Pediatrik Ortopedi: Prof. Dr Ahmet BAYAR
Ortopedik Enfeksiyonlar: Prof. Dr Ahmet BAYAR
Avasküler Nekrozlar: Doç. Dr. Murat SONGÜR
Gelişimsel Kalça Displazisi: Doç. Dr. Murat SONGÜR
Ayak Hastalıkları: Doç. Dr. Murat SONGÜR
Hareket Sistemi Tümörleri: Doç. Dr. Murat SONGÜR

Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Selçuk KESER

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Selçuk KESER
Prof.Dr. Ahmet BAYAR
Doç.Dr. Murat SONGÜR
Yrd.Doç.Dr. Ercan ŞAHİN

 

Alt yapı

Haftada hergün bir ameliyat odasında ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. İki adet polikinik odasında polikinik hizmetleri verilmekte ve alçı uygulama odası bulunmaktadır. Büyük ve küçük eklemlere müdahale edebilecek donanımlı Artroskopi seti, C kollu Skopi, büyük kemik, küçük kemik,protez, kalça, diz omuz,Omurga ve el cerrahisi ameliyat setleri mevcuttur. Modern kesici ve delici elektrikli motorumuz ile birçok ileri modern teknik gerektiren cerrahi girişimler yapılabilmektedir.

Sürekli Eğitim Programı: Kliniğimizde TOTBİD-TOTEK uyumlu Asistan Eğitim programı uygulanmaktadır.

Başlıca Araştırma Alanları

Kırık iyileşmesi

Ekstremite uzatma teknikleri

Kemik model üretimi

Kemik modelleri üzerinde cerrahi uygulama eğitimi


 Bülent Ecevit  Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 67600,

Zonguldak/TÜRKiYE

Tel: (372)2613031, Fax: (372)2610155

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin