Cerrahi Tıp Bilimleri
36 [None, <Icerik: Üroloji Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Akademik Personel

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI  (Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr. Sultan ŞEVİK ELİÇORA)

Doç.Dr. Sultan ŞEVİK ELİÇORA
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ERDEM 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÇORAKÇI

Tanıtım: KBB Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi yapısı içinde 2000 yılında kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. KBB Baş Boyun Cerrahisi alanında hekim ve uzman adaylarına eğitim , hastalara nitelikli hizmet vermektedir.

Eğitim: Asistanlar ilk yıl günaşırı olmak üzere giderek azalan sıklıkla nöbet tutmaktadır. Eğitim çarşamba günleri seminer, cuma günleri literatür tartışması olarak düzenlenmiştir. Göğüs Hastalıkları , Nöroloji, Psikiyatri Anabilim Dallarıyla birlikte UykuBozuklukları /Uyku Apnesi Çalışmaları-Konseyi ,yine Onkoloji ve Patoloji AD. ile Tümör Konseyi  yapılmaktadır.
Kliniğimizde,  yılda ortalama  8 yabancı 15 yerli yayın üretilmektedir. Ayrıca kliniğimizin poster yarışmalarında bir yurtdışı, bir yurtiçi birincilik, bir yurtiçi üçüncülük ödülü bulunmaktadır.

Sürekli Eğitim Programı
Anabilim Dalımız Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Projesinin bölgesel parçasında görev almaktadır . Bunun yanında Anabilim Dalımızın kurulması aşamasından itibaren yenidoğan işitme taraması bir program kapsamında yapılmaktadır.
Bölgenin yapısı gereği mesleki hastalıklar açısından periodik gözlem ve muayeneler yapıldığı gibi, kömür madeni çalışanlarında pnömokonyoz ve nazal işlevlerin araştırıldığı çalışmalar uluslararası alanda referans olabilecek özellikler taşımaktadır. Kapsamlı odiovestibüler ünitemizin bulunması nedeniyle, çeşitli üniversitelerden odyoloji eğitimi almakta olan öğrencilere iki yıldır staj eğitimi verilmektedir.

Başlıca Araştırma / Çalışma Alanları
Uyku Apnesi-Horlama Tanı/Tedavisi
Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Fasiyal Plastik Cerrahi
Ses Patolojileri tanı/tedavisi
İşitme ve Denge Araştırmaları (BERA-ENG-Otoakustik Emisyon)
Solunum ve Koku Araştırmaları (Rinomanometri/Akustik Rinometri)
Baş-Boyun Tümörleri

Kulak Patolojieri tanı/tedavisi

Vizyon

KBB Anabilim Dalının vizyonu  hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırarak , verdiği hizmet ve eğitimle, üreteceği bilgi ve araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanda referans merkez olmayı sağlamaktır.

Misyon

KBB Anabilim Dalının misyonu çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri içeren bir eğitimle hasta haklarına saygılı, etik kurallar içinde çalışan hekim ve uzmanlar yetiştirmek ve hastalara üstün nitelikli sağlık hizmeti vermek.

Kapasite
KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, yeni kliniğinde yüksek doluluk oranıyla çalışmaktadır. Yıllık poliklinik sayısı 18000 ve haftalık operasyon sayısı 20 dir.

Fiziksel Altyapı-Donanım
Uyku merkezinin de bulunması nedeniyle, horlama ve tıkayıcı uyku apnesi olan hastalara her türlü cerrahi girişim uygulanabilmektedir.
Denge ve İşitme Merkezinde, BERA (Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometrisi), ENG(Elektronistagmografi), kalorik test ENG, yenidoğan işitmesi tarama incelemeleri (ERA) yapılmakta, ses patolojilerinde video-laringostroboskopi ve ses analizi gerçekleştirilmektedir.

Tıp Fakültesi Dersleri

Dönem III Programı

Nazal Obstrüksiyon

Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları ve Sinüzitler

Burun Kanaması

Baş-Boyun Travmaları

Ses Kısıklığı

Kulak Ağrıları

Kulak Enfeksiyonlarının Nörolojik Komplikasyonları

________________________________________________________________

 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı   Web: med.karaelmas.edu.tr e-posta: kbb_zku@yahoo.com Tel: 0372 2612835 (sekreterlik) Fax: 0372 2610264

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin